Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehti 3/2017

Nuorisotutkimuksen 3/2017 artikkeleissa ollaan nuorisotutkimuksen perinteisten kysymysten äärelle, sillä niissä tarkastellaan nuorten siirtymiä ja kulttuurista ymmärrystä alkoholista. Janne Poikolaisen artikkeli tarkentaa kuvaa 1960–1970 -lukujen suuresta muutosta. Hanna Koivisto, Katri Komulainen, Hannu Räty ja Marjatta Vanhalakka-Ruoho tarkastelevat puolestaan vähemmän tutkittua ilmiötä, eli yliopisto-opiskelun aloitusta 2010-luvulla. Sukupolvien tematiikkaa käsittelevät myös Jenni Simonen, Christoffer Tigerstedt, Jukka Törrönen ja Elina Vismanen artikkelissaan, jossa pohditaan nuorten ja vanhempien erilaisille alkoholinkäyttötilanteille antamia merkityksiä ja moraalista koodistoa. Janne Haikari käsittelee puheenvuorossaan suomalaisen lastensuojelun väkivaltaista historiaa kahden lähiaikoina julkaistun tutkimuksen perusteella ja ehdottaa lastensuojelun historiallisten kytkösten tarkempaa tutkimusta. Lisäksi Tampereen yliopiston uudeksi nuorisotutkimuksen professoriksi nimitetty Päivi Honkatukia palaa juhlaluennossaan nuorisotutkimuksen yhteiskunnalliseen tehtävään. Kasvatustieteen professori emerita Elina Lahelman haastattelussa käsitellään hänen merkittävää rooliaan suomalaisen kasvatuksen, koulun ja sukupuolen tutkimuksen uudistajana 1990-luvulla. Kirja-arviossa käsitellään talouskriisiä ja nuoria.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä 

Nuorisotutkimus-lehdet ovat vuodesta 2019 alkaen luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa. Vanhempia numeroita ei tällä hetkellä ole saatavilla digitaalisesti Elektra-palvelun lopetettua toimintansa, mutta niitä tullaan siirtämään myöhemmin Journal.fi-palveluun.  

Hinta:
4 €
Julkaisuvuosi:
2017