Hyppää sisältöön

Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista

Nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin varmistaminen on monien eri ammattikuntien yhteinen tehtävä ja tavoite. Kirjassa rakennetaan näkökulmia nuorten parissa tehtävän sosiaalityön ja nuorisotyön ydinkysymyksiin: Mikä yhdistää ja mikä erottaa nuoriso- ja sosiaalityön toisistaan? Miksi ne ovat hallinnollisesti ja toiminnallisesti niin kaukana toisistaan? Entä millainen on nuorisotyöntekijän ja sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti?

Artikkelikokoelman puheenvuoroja yhdistää kahden ammattikunnan välisten rajapintojen esiin nostaminen. Kirjoittajina toimivat sekä sosiaalityön että nuorisotyön tutkijat ja ammattilaiset. Sosiaalityön ja nuorisotyön välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja tarkastellaan niin ammattikäytäntöjen ja nuorten kohtaamisen kuin hallinnoinnin ja lainsäädännön näkökulmista. Myös nuorten omia jäsennyksiä tuodaan esiin.

Teos soveltuu nuorisotyön ja sosiaalityön ammattilaisten, tutkijoiden, opettajien sekä opiskelijoiden käyttöön.

Tekijät:
Suvi Raitakari ja Elina Virokannas (toim.)
Hinta:
20€
Julkaisuvuosi:
2009
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 96.
ISBN:
978-952-5464-60-3