Hyppää sisältöön

Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana

Miten nuorisotyö ja ihmisoikeuskasvatus liittyvät toisiinsa? Miten nuoruuden aikaiset kehitysvaiheet liittyvät ihmisoikeuskasvatukseen? Miten nuorisotyöntekijä toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta?

Ihmisoikeusnäkökulma on vahvistunut Suomessa. Sen pitäisi näkyä myös kaikissa kasvatuksen käytännöissä. Tämä teos luo ensimmäisen kokonaisesityksen nuorisotyöstä ja ihmisoikeuksista.

Teoksessa syvennytään nuorten identiteetin kehittymiseen ja toimijuuden vahvistumiseen. Lisäksi perehdytään moraali-identiteetin tukemisen mahdollisuuksiin. Kirja auttaa tunnistamaan nuoruuden herkkyysvaiheiden merkitystä ihmisoikeuskasvatukselle, erityisesti nuorisotyölle tärkeän kohtaamisen näkökulmasta.

Teoksessa avataan ihmisoikeuskasvatuksen haasteita nuorisotyössä ja tarjotaan ratkaisuehdotuksia. Se sopii kaikille tietoa nuoruuden aikaisista kehitysvaiheista, nuorisotyöstä tai ihmisoikeuskasvatuksesta etsiville.

Tekijät:
Eeva Sinisalo-Juha
Hinta:
30 €
Julkaisuvuosi:
2024
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 247
Sarja:
Tiede
ISBN:
978-952-372-056-5
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
286 s.