Hyppää sisältöön

Ohipuhuttu nuoruus?

Kirjan artikkeleissa keskustellaan muun muassa graffiteista, nuorten miesten virtuaalielämästä, poliittisen osallistumisen murroksesta ja nuorten huomioimisesta kunnallispolitiikassa. Aiheina ovat myös eri sukupolvien kulutustulkinnat, monikulttuuriset perheet sekä koulutus niin koulupudokkaiden kuin ammattiin opiskelevienkin näkökulmasta. Kirjan tilasto-osiossa tarkastellaan rinnakkain nuoria ja aikuisia. Siinä esitetään erilaisiin tilasto- ja kyselytutkimusaineistoihin perustuvia tietoja muun muassa elinolosuhteista, koetusta hyvinvoinnista sekä sukupolvien väliseen kuiluun ja aikuisuuteen liittyvistä näkemyksistä. Ohipuhuminen ei ole selvärajainen tai yksiselitteinen käsite. Sen eri ulottuvuuksia pohditaan teoreettista sukupolvikeskustelua esittelevässä johdannossa sekä kirjan teemoja yhteen kokoavassa epilogissa.

Nuorten elinolot -vuosikirja on tarkoitettu nuorisotyössä työskenteleville, päätöksentekijöille ja nuorisotutkijoille sekä kaikille nuorten elämästä ja sen ajankohtaisista ilmiöistä kiinnostuneille.

Tekijät:
Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari ja Tiina Puhakka (toim.)
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2010
Julkaisun numero:
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL, Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 108, Valtion nuorisoasiainkeskus neuvottelukeskus Nuora.
ISBN:
978-952-245-329-7 (nid.), 978-952-245-330-3 (pdf).