Hyppää sisältöön

Oikeus Liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on haastattelututkimus, jossa tarkastellaan 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa ja siihen liittyviä trendejä. Tutkimussarjassa keskitytään harrastuksiin, ystävyyssuhteisiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Sisällöllinen painopiste on lasten ja nuorten omissa näkemyksissä, kokemuksissa ja tulkinnoissa.

Nyt käsillä olevan tutkimuksen pääteema on liikkuminen ja liikunta. Tärkeänä tehtävänä on kartoittaa liikuntalain arvopohjan ja lähtökohtien toteutumista. Tulosten raportoinnin yhteydessä pohditaan kysymyksiä ja ilmiöitä, jotka ovat tärkeitä liikuntalain lähtökohtien ja arvopohjan näkökulmasta.

Tutkimusta varten lasten ja nuorten liikkumisesta kysyttiin myös heidän vanhemmiltaan. Tulokset tarjoavat tietoa siitä, millaisia ovat ne merkitykset, joita vanhemmat antavat lastensa liikuntaharrastuksille. Vanhempien kasvatuksellisten toiveiden ja tavoitteiden tutkiminen tuottaa tärkeää tietoa liikuntapolitiikan ja liikunnan kansalaistoiminnan hyödynnettäväksi.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen tausta:

Edellinen vapaa-aikatutkimus julkaistiin vuonna 2016 nimellä Media hanskassa, Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Vuonna 2009 Nuora julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoitti muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Vapaa-aikatutkimuksen taustalla ovat vuosina 1998 ja 2001 julkaistut nuorten järjestökiinnittyneisyystutkimukset. Nykyisessä vapaa-aikatutkimuksessa näkökulma on kuitenkin laajempi: järjestötoiminnan lisäksi tarkastellaan nuorten vapaa-aikaa yleisemmin.

Tekijät:
Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo (toim.)
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2019
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 215, verkkojulkaisuja
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF
ISBN:
978-952-7175-80-4 (nid.), 978-952-7175-81-1 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF