Hyppää sisältöön

Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan – Nuorten elinolot -vuosikirja 2022

Globaalin covid-19-pandemian leviäminen Suomeen helmikuussa 2020 järisytti suomalaista yhteiskuntaa ja kosketti kaikkia kansalaisia. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 kokoaa tutkimustietoa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksista koronasta. Julkaisu osallistuu keskusteluun siitä, miten väestön terveysturvallisuuden ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi asetetut koronasulut, kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktien sääntely näkyivät nuorten osallisuuden kokemuksissa, sosiaalisissa suhteissa ja elinoloissa.

Vuosikirjan tilasto-osassa eritellään korona-ajan muutoksia nuorten käyttämissä palveluissa ja saamissa etuuksissa. Tutkimusartikkelit avaavat pandemiarajoitusten vaikutuksia lasten ja nuorten osallisuuteen, koulunkäyntiin, opiskeluun, harrastamiseen, vertaissuhteisiin, siirtymävaiheisiin, elämäntyytyväisyyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Ensimmäistä kertaa Suomea koetelleiden pandemioiden historiassa tietoa nuorilta on päästy keräämään heti rajoitustoimien astuttua voimaan.

Nuorten itsensä kirjoittamissa näkökulmakirjoituksissa korostuvat aistien, tunteiden, pettymysten ja turhaumien, mutta myös empatian ja kiitollisuuden tunteet.

Julkaisijat

Kirjan toimittamisesta on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja valtion nuorisoneuvoston kanssa.

Nuorten elinolot -vuosikirjat

Valtion nuorisoneuvoston, Nuorisotutkimusseuran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisjulkaisuina syntyvä, joka toinen vuosi ilmestyvä Nuorten elinolot -vuosikirja kokoaa nuoria koskevan tutkimustiedon ja tilastollisen aineiston yksiin kansiin. Vuosikirjat koostuvat nuorten elinoloja kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä asiantuntija-artikkeleista. Ne tarjoavat ajankohtaista tietoa nuorten hyvinvoinnista päätöksentekijöille, nuorisoalan ammattilaisille sekä vanhemmille ja muille kasvattajille.

Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 on 14. tutkimukseen perustuva ajankohtaiskatsaus nuorten elinoloista.

Lisätiedot: Nuorten elinolot -vuosikirja.

Tekijät:
Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Päivi Känkänen ja Anna-Maria Isola (toim.)
Hinta:
42
Julkaisuvuosi:
2022
ISBN:
978-952-343-938-2 (painettu), 978-952-343-937-5 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
258