Hyppää sisältöön

Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen

Onko nuorisojärjestöissä tilaa monenlaisille nuorille? Voiko ystävyys ylittää kulttuuriset rajankäynnit? Miten aikuiset vapaa-ajan ohjaajina voivat rohkaista tai estää monikulttuurisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä? Millaiset tekijät tukevat monikulttuuristen nuorten aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan?

Ovet auki! artikkelikokoelma on syntynyt Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen -tutkimushankkeessaja sen artikkelit perustuvat laajaan kysely- ja haastatteluaineistoon.

Kirjassa pohditaan nuorten vapaa-ajan ympäristöjä ja kansalaistoimintaan osallistumista. Tarkastelun kohteenaon erityisesti organisoitu ja ohjattu nuorten vapaa-ajan toiminta. Lisäksi ruoditaan monikulttuurisuuteen liittyvän käsitteistön rajallisuutta sekä herätellään uusia ajatuksia nuorisopolitiikan ja nuorisotyön mahdollisuuksista monikulttuurisen solidaarisuuden rakentamisessa.

Tekijät:
Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää
Hinta:
26€
Julkaisuvuosi:
2009
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 91.
ISBN:
978-952-5464-53-5