Hyppää sisältöön

Pohdittua urheilun organisointia? – Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä

Urheiluvalmennusta on perinteisesti leimannut kokemusperäisyys, valmentajan omiin hyviin käytäntöihin perustaminen. Tämän tuloksena valmennusmenetelmät ja -kulttuuri ovat voineet vaihdella merkittävästi samankin lajin sisällä. Yhteisen liikunta- ja urheilumallin käyttöönoton odotettiin Kanadassa maanlaajuisesti yhtenäistävän eri lajien lisäksi myös saman lajin sisällä käytäntöjä ja toimintatapoja.

Long-Term Athlete Development (LTAD) -malli pyrkii olemaan kokonaisvaltainen lasten ja nuorten liikunta- ja urheilumalli, jonka opit pohjautuvat tutkimustietoon. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään LTAD-mallin taustaa ja periaatteita. Mallin suosituksia peilataan tutkimustietoon ja katsotaan, miltä osin ne sopivat yhteen. Erityisesti huomiota kiinnitetään varhaisen erikoistumisen ja monipuolisen, usean lajin harrastamisen tematiikkaan sekä lahjakkuuden käsitteeseen. Tutkimuksen toisessa osassa käsitellään mallin käyttöönottoa.

Tekijät:
Suvi Nipuli
Julkaisuvuosi:
2011
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseura & Nuori Suomi verkkojulkaisuja 46
ISBN:
978-952-5464-95-5
Ulkoasu:
PDF
Sivumäärä:
46 s.