Hyppää sisältöön

Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä

Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tästä havaintoja ja myös auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan Suomen Syöpäyhdistyksen osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla. Järjestötoimijoilta vaaditaan ymmärrystä nähdä nuorille suunnattava tupakkatyö laaja-alaisesti osana ehkäisevää päihdetyötä ja terveyden edistämistä. Kohdennetussa nuorisotyössä tupakkatuotteiden käyttämättömyyden myönteinen tunnistaminen ja lopettamisen tuki palvelevat nuoren yleisempää sosiaalista vahvistumista. 

Teos on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä nuorisotoimialalla, toisen asteen oppilaitoksissa ja terveysjärjestöissä tai ovat muuten kiinnostuneita nuorten terveyskäyttäytymisestä. Teos sopii käytettäväksi myös nuorten ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oppimateriaalina.

Tekijät:
Anne Puuronen
Hinta:
26€
Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 188, verkkojulkaisuja 128
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (pdf)
ISBN:
978-952-7175-26-2 (nid.), 978-952-7175-57-6 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
191 s.