Hyppää sisältöön

Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa

Todellisuus saa muotonsa ajan, yksilön ja rakenteiden leikkauspisteessä. Sukupolvitutkimuksessa ollaan oltu erityisen kiinnostuneita yhteiskunnallisten murrosten tuottamista horisontaalisista vaikutuksista, mutta saman suvun eri polvien välinen dynamiikka on jäänyt vähemmälle huomiolle. Sosiaalinen albumi – elämäntavat sukupolvien murroksissa on tutkimus siitä, kuinka vertikaalisen sukupolvikatsannon kautta voi saada esiin sekä ylisukupolvisen periytymisen että yhteiskunnallisten murrosten perusluonteen.

Teoksessa tarkastellaan sitä, kuinka elämäntavat ja yhteiskunnalliset käytännöt muotoutuvat biologisen sukupolven ja yhteiskunnallisen sukupolven välisenä jännitteenä. Onko perhe tässä erityisessä asemassa? Perheen piirissä pidetään kiinni pysyvistä käytännöistä vasten yhteiskunnan ajamia muutoksia. Perheen kautta myös koetaan sukupolvien väliset ristiriidat, jotka voivat olla yhteiskunnallistenkin muutosten alkuna. Perheen metaforana on ruokapöytä, jonka ääressä sukupolvet ja eri elämänalueisiin liittyvät arvostukset ja käsitykset kohtaavat. Kirjassa näitä elämänalueita ovat ruokailu, liikunta ja työ.

Tutkimuksen pääaineistona on Päijät-Hämeen alueelta kerätyt kolme eri sukupolvea kattavat teemahaastattelut. Niiden antamaa kuvaa on täydennetty muilla aineistoilla, jotka laajentavat tarkastelun kattamaan ajanjakson 1700-luvun alusta nykynuoriin. Yksilö paikantuu ajallisesti osaksi biologisen suvun ketjua ja asettuu vallitseviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Teos on kuvaus yksilöistä, elämänkuluista, suvuista, murroksista, sukupolvien kohtaamisista ja elämästä Päijät-Hämeessä viimeisen sadan vuoden aikana.

Tekijät:
Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2013
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 139, verkkojulkaisuja 125.
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (pdf)
ISBN:
978-952-5994-35-3 (nid.), 978-952-7175-51-4 (pdf)
Ulkoasu:
Nid./PDF
Sivumäärä:
236 s.