Hyppää sisältöön

Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen

Miten nuorten autonominen toimijuus rakentuu sosiaalisen kontrollin, ammatillisen tukemisen ja nuorten täytymisen jännitteissä? Mitä relationaalisuus tarkoittaa tässä yhteydessä? Tämä tutkimus tarkastelee etsivän nuorisotyön problematiikkaa, sen yhtä aikaa metodisia ja käytännöllisiä ongelmia.

Tutkimuksen lähtökohtana on nuorten samaan aikaan hauras ja vahva toimijuus, ja sitä motivoi huomio nuoria auttamaan pyrkivän sosiaalityön olemuksellisesta kaksinaisuudesta:yhtäältä nuori tarvitsee tukea, mutta toisaalta tuki pitää sisällään kontrollin, joka ei itsestään selvästi edistä autonomisen toimijuuden kehittymistä vaan voi rajoittaa sitä. Laaja tutkimusaineisto koostuu muun muassa etsivässä työssä kohdattujen nuorten ja etsivää työtä tekevien haastatteluista.”Tutkimuksen tärkein ansio on sen teoreettinen vahvuus ja innovatiivisuus: orastavaan aikuisuuteen, toimijuuteen ja täytymiseen liittyvät keskustelut ja tulokset ovat korkeatasoisia ja avaavat sosiaalityön tutkimukseen kokonaan uusia uria. Tutkimus osallistuu kuin huomaamattaan myös niihin moniin keskusteluihin, joita käydään ajankohtaisista yhteiskuntapoliittisista avainkäsitteistä, kuten kansalaisten valinnat, velvollisuudet ja oikeudet.” – Professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto.

Tekijät:
Tarja Juvonen
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 165.
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-5994-82-7 (nid.), 978-952-7175-37-8 (PDF)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
243 s.