Hyppää sisältöön

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Opetusministeriön nuorisoyksikön ja Nuorisotutkimusverkoston yhteishankkeessa selvitettiin nuorisotoimialan resurssien sukupuolittaista jakautumista palveluiden käyttäjien eli tyttöjen ja poikien kesken, alan työntekijäkunnan sukupuolijakaumaa sekä tasa-arvonäkökulman heijastumista toiminnan sisältöihin.

Hankkeen loppuraportti Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla on päänavaus haasteellisella kentällä. Vaikka selvitys tarjoaa vasta alustavaa tietoa resurssien sukupuolittaisesta jakautumisesta, nostaa se kuitenkin esille kriittisiä alueita, joille tulee kohdentaa erityistoimenpiteitä.

Tekijät:
Milla Paumo
Julkaisuvuosi:
2009
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 29.
ISBN:
978-952-5464-63-4 (pdf).