Hyppää sisältöön

Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta.

Tässä raportissa käsitellään 7–17-vuotiaiden toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kokemuksia vapaa-ajan harrastamisesta ja erityisesti liikunnasta. Se on jatkoa aiemmin vuonna 2019 ilmestyneelle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle, jonka keskeisinä teemoina olivat 6–29-vuotiaiden vapaa-aika ja liikunnan harrastaminen. Kyselytutkimus tuottaa tärkeää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja terävöittää kuvaa toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen perusilmeestä ja vapaa-ajasta.

Kyselyn tulosten mukaan toimintarajoitteet näkyvät liikunnan harrastamisessa monin tavoin. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista pienempi osuus kuin ikätovereista vailla vastaavia rajoitteita kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. He kokevat kiusaamista ja epäasiallista kohtelua selvästi muita ikätovereitaan useammin. Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret ovat myös selvästi muita lapsia ja nuoria kauempana siitä valtionhallinnon tavoitteesta, että jokaisella lapsella olisi ainakin jokin harrastus. Kaikkiaan toimintarajoitteiset lapset ja nuoret vaikuttavat kuitenkin varsin tyytyväisiltä elämäänsä.

Tutkimus on saatavilla verkkojulkaisuna ja siitä on tehty myös infografiikka.

Tekijät:
Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo (toim.)
Julkaisuvuosi:
2019
Julkaisun numero:
Verkkojulkaisuja 142
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-7175-89-7
Ulkoasu:
PDF