Hyppää sisältöön

Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju

Tunnetut sotilaat -teoksen tutkijat osallistuivat varusmiespalvelukseen kolmen kuukauden ajan havainnoidakseen varusmiesten arkea ja kokemusta. Tämä kirja on ainutlaatuinen tutkimuksellinen sosiaalireportaasi, joka syväluotaa nykypäivän varusmieskokemusta ja sen eri ulottuvuuksia.

Varusmiespalvelus, erityisesti nuorten miesten heikentynyt fyysinen kunto ja terveyskäyttäytyminen ovat herättäneet laajasti huolta. Varusmiehiä ohjeistetaan huolehtimaan itse terveydestään ja hakeutumaan tarvittaessa hoitoon, mutta erilaiset institutionaaliset ja sosiaaliset paineet hankaavat jatkuvasti vastaan. Teoksessa kuvataan, kuinka viihde- ja teknologiaorientoituneen kulttuurin kasvattamat jampat sukkuloivat erilaisin motiivein, strategioin ja tavoittein läpi palveluksen. Myös varusmiesten ravitsemusta ja syömistä armeijassa kuvataan monipuolisesti.

Armeija on totaalinen laitos, joka muodostuu kahden täydellisen vastapoolin läsnäolosta. Toisena ääripäänä on puolustusvoimien ”tahtotila”. Varusmiehille läheisempi on kuitenkin Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta tuttu epävirallinen, palvelusohjesäännön ulkopuolinen toimintataso. Se on neuvotteluprosessien ja periytyvien käytäntöjen julkilausumaton taso, jossa varusmies käy selviämiskamppailuaan käskyjen, sääntöjen ja rangaistusten puristuksessa.

Tekijät:
Tommi Hoikkala, Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi
Hinta:
10€
Julkaisuvuosi:
2009
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 94.
ISBN:
978-952-5464-58-0

Tommi Hoikkala

VTT, dosentti
Tutkimusprofessori emeritus
040 542 5446
tommi.hoikkala@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili