Hyppää sisältöön

Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet

Teoksessa puretaan Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston (Kanuuna) kahden kehittämishankkeen (2009–2011) tuloksia. Talotyön kehittäminen ohjaa nuorisotyöntekijöitä suuntautumaan enemmän alueelliseen työhön yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistyö on edellyttänyt myös nuorisotyöhön liittyvän hiljaisen tiedon käsitteellistämistä – talotyön merkityksen avaamista ammattirajat ylittävissä keskusteluissa.

Nuorisotyön monikulttuurisuutta käsittelevässä hankkeessa pyrittiin aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen laajentamaan työntekijöiden osaamista esimerkiksi käsiteltäessä yhdenvertaisuutta, rasisminvastaisuutta ja työyhteisöjen monikulttuurisuutta. Keskeisiksi nousivat rasisminvastaisen työotteen pohtiminen ja nuorisopalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen koulutus- ja strategiaprosesseissa.

Teos on tarkoitettu nuorisotyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille sekä laajemmin myös nuorten kanssa työskenteleville kasvatusalan ammattilaisille.

Tekijät:
Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski ja Antti Kivijärvi
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2011
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 114
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-5464-97-9
Ulkoasu:
Nid.