Hyppää sisältöön

Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II

Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II -teoksessa käsitellään lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Teoksessa selvitetään tutkimuseettisen sääntelyn alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia, kuten EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksia käytännön tutkimustyölle sekä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin kysymyksiä. 

Teoksen pääpaino on näiden tutkimustyön reunaehtojen tunnistamisen ja käsittelyn rinnalla erityisesti kohtaamisen etiikassa ja käytännön tutkimusesimerkeistä nousevissa pohdinnoissa. Siinä avataan muun muassa lasten suostumukseen liittyviä kysymyksiä, sensitiivisten aiheiden ja läheisten tutkimussuhteiden haasteita, erilaisten portinvartijoiden rooleja tutkimusprosesseissa sekä aineistojen rajoihin ja rajoituksiin liittyviä näkökulmia. Kirjan luvuissa tarkastellaan myös erilaisia kasvokkaisen kohtaamisen konteksteja, kuten kotia, sekä näissä kohtaamisen tilanteissa käytettäviä teknisiä välineitä. Teoksessa käsitellään perehtyneesti ajankohtaista keskustelua lasten ja nuorten oikeuksista tutkittavina sekä kasvokkaisissa kohtaamisissa että sosiaalisen median tutkimusympäristössä. Kokonaisuutena se täydentää Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teoksen (2010) teemoja, ajankohtaistaen erityisesti tutkimuseettiseen sääntelyyn liittyvää keskustelua.

Teokseen on kirjoittanut 17 tutkijaa, kaikkiaan seitsemästä eri yliopistosta. Teos jakautuu kolmeen osaan: I Tutkimuseettinen sääntely ja tutkimuksen arki, II Sensitiiviset tutkimusaiheet ja ympäristöt, III Suhteissa rakentuva tutkimusetiikka. Teos on tarkoitettu tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimuseettisistä kysymyksistä laajasti kiinnostuneelle yleisölle eri tieteenaloilla. Se soveltuu oppikirjaksi korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tekijät:
Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti (toim.)
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2019
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 218, verkkojulkaisuja 163
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-372-023-7