Hyppää sisältöön

Umpikujasta oivallukseen

Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille?

Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa -teos vie tutkimuksen sivupoluille ja umpikujille, mutta johdattaa myös ulos sieltä. Monitieteinen teos tarttuu refleksiivisyyden tematiikkaan laajasti eri tieteenalojen näkökulmista ja tarkastelee refleksiivisyyttä tutkimuksen työvälineenä. Luvuissa kirjoittajat pohtivat kriittisesti tutkijan aseman ja siihen liittyvien valtasuhteiden, tutkimuksen menetelmällisten valintojen ja tieteen tekemisen yhteiskunnallisten ehtojen vaikutusta tutkimukseen.

Teos soveltuu oppikirjaksi sekä myös oheislukemistoksi kaikille laadullisen tutkimuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Tekijät:
Sanna Aaltonen ja Riitta Höbbacka (toim.)
Hinta:
38 €
Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 164.
ISBN:
978-951-44-9785-8 (painettu), 978-951-44-9786-5 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
296 s.