Hyppää sisältöön

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 pääteemana on liikunta. Kyselytutkimuksessa valotetaan tiedon katvealueita, jotka liittyvät käytännölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumattomuudelle voisi tehdä. Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kysymällä niitä suoraan nuorilta itseltään. Vastaavasti tartutaan härkää sarvista kysymällä suoraan liikkumisen eri syiden painoarvoa.

Tavoite saada koko väestö liikkumaan riittävästi on lähes jakamaton, mutta keinoista ei olla yhtä yksi¬mielisiä. Johtopäätöksiin vaikuttaa taustakäsitys siitä, onko liikunta kansanterveyden edistämistä vai harrastustoimintaa. Nähdäänkö aktiivinen liikkuminen työvoiman uusintamisena, kansalaistoimintana vai vapaa-ajan hauskanpitona? Voiko liikkumisen merkityksen palauttaminen sen terveellisyyteen ja hyödyllisyyteen toimia kannusteena liikunnan iloihin, etenkään lapsilla ja nuorilla? Nyt toteutettu kysely haluaa osaltaan vähentää arvailun osuutta tässä keskustelussa.

Julkaisijat

Opetus- ja kulttuuriministeri, Nuorisotutkimusseura, Nuorisoasiain neuvottelukunta & valtion liikuntaneuvosto.

Tekijät:
Sami Myllyniemi ja Päivi Berg
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2013
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 140, verkkojulkaisuja 64
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (pdf)
ISBN:
978-952-5994-36-0 (nid.), 978-952-5994-37-7 (pdf)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
150 s.