Hyppää sisältöön

YAD Street Team – huumekriittistä kevytaktivismia nuorille

YAD Youth Against Drugs ry on kehittänyt Street Team -mallia nuorten huumeiden vastaiseen vapaaehtoistyöhön. Vuodesta 2007 lähtien tämä matalan kynnyksen aktivismi on vakiintunut yhdeksi järjestön toimintamuodoista. YAD Street Teamiin ovat tervetulleita kaikki yli 13-vuotiaat nuoret, jotka haluavat osallistua huumeiden vastaiseen työhön. Street Teamissä voi toimia missä päin tahansa Suomea, milloin tahansa, juuri sen verran kuin haluaa ja juuri niin pitkään kuin haluaa. Street Team on hauskaa, palkitsevaa ja erilaista vapaaehtoistyötä. YAD Street Teamin voi nähdä ohjatun nuorisotoiminnan, nettiaktivismin ja perinteisen kansalaistoiminnan hybridinä. Tämänkaltaisia innovatiivisia malleja tarvitaan alati muuttuvalle vapaaehtoistyön kentälle.

Tähän kirjaan on koottu RAY:n rahoittaman kolmivuotisen Street Team -hankkeen arviointi vuosilta 2010–2012.

Street Teamin toimintatapa on erityisesti nuorille suunnatun kansalaistoiminnan kentässä huomionarvoinen innovaatio, josta saatuja kokemuksia kannattaisi hyödyntää laajemminkin.”

Tekijät:
Suvi Ervamaa ja Mikko Piispa
Hinta:
20 €
Julkaisuvuosi:
2013
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 138.
ISSN:
1799-9219 (nid.)
ISBN:
978-951-97615-5-8 (nid.), 978-952-5464-94-8 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
65 s.