Hyppää sisältöön

Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy

Youth in Europe are politically engaged and having their say at the local level in many fields of democracy. Nevertheless, often political activeness is only considered to be the act of voting in mainstream elections.

Moreover, it can be observed that local decision-making rarely has the ability to utilize the messages generated by such youth activity. This publication comprehensively highlights the political engagement of youth. Using practical examples, it presents in addition to representative democracy, the forms of direct, participatory, deliberative democracy and progressive activism as well as counter-democratic activity. The significance of social media is also emphasized. Additionally, the publication considers whether the versatility of youth participation and its scope of impact are sufficiently supported by European policy documents concerning youth participation, the guidelines based on such documentation, internationally ratified codes of practice and national legislations. The recommendations given in the publication support the many different forms of youth participation and the increase in impact of such participation in the future.

In Finnish:

Nuoret vaikuttavat Euroopassa paikallistasolla monilla demokratian kentillä. Poliittiseksi aktiivisuudeksi lasketaan usein kuitenkin vain vaaleissa äänestäminen. Lisäksi on havaittavissa, että nuorten eri toiminnoillaan synnyttämiä viestejä ei useinkaan osata hyödyntää paikallistason päätöksenteossa. Tässä julkaisussa tuodaan esiin nuorten poliittista vaikuttamista laajasti: käytännön esimerkkien kautta esitellään edustuksellisen demokratian lisäksi suoran, osallistavan, deliberatiivisen sekä edistyksellisen aktivismin ja vastademokraattisen toiminnan muotoja.

Myös sosiaalisen median merkitys tuodaan esille. Lisäksi tarkastellaan, tukevatko nuorten osallistumista koskevat eurooppalaiset asiakirjat, niiden pohjalta laaditut oppaat sekä kansainväliset ratifioidut säännöstöt sekä kansalliset lait nuorten vaikuttamisen monimuotoisuutta ja sen vaikuttavuutta riittävän pitkälle. Julkaisussa mukana olevat suositukset tukevat nuorten monimuotoisen vaikuttamisen ja sen vaikuttavuuden kehittymistä jatkossa.

Tekijät:
Anu Gretschel, Tiina-Maria Levamo, Tomi Kiilakoski, Sofia Laine, Niina Mäntylä, Geoffrey Pleyers ja Harri Raisio
Hinta:
12 €
Julkaisuvuosi:
2014
Julkaisun numero:
Finnish youth research society Internet Publications 69 / Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 69
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-5994-45-2
Ulkoasu:
PDF
Sivumäärä:
74