Hyppää sisältöön

Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan etsitään artikkelinkirjoittajia

Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoneuvosto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisevat kolmannentoista Nuorten elinolot -vuosikirjan syksyllä 2020. Vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa ajankohtaisena nuorten elinoloja kattavasti kuvaavana kirjasarjana. Edelliseen Nuorten elinolot -vuosikirjaan voit tutustua THL:n sivuill (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)a (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus

Nuorten elinolot -vuosikirjassa Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus tarkastellaan monitieteisesti perheitä ja erilaisia perhekäsityksiä. Millaisia ovat nykypäivän nuorten perheet? Millaisten sosiaalisten suhteiden varaan ne rakentuvat? Entä millaisena seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten perheissä ja läheissuhteissa?

Perhe jää usein nuorisopoliittisessa keskustelussa paitsioon, vaikka se on nuorille tärkeä osa elämää lapsuuden perheen lisäksi oman vanhemmuuden kautta. Perheiden moniulotteinen tarkastelu on kiinnostavaa myös siksi, että Suomessa nuoret muuttavat kotoa kansainvälisesti tarkasteltuna verrattain varhain ja yhdessä kumppanin kanssa asuminen on yleistä. Nuorten ikäryhmässä on myös pienten lasten vanhempia. Nuoret voivat saada kokemuksia perheestä virallisten perheen määritelmien lisäksi myös muissa sosiaalisissa suhteissa, kuten ystävyys- ja harrastuspiireissä. Kansainvälistyminen, liikkuvuus ja digitalisaatio heijastuvat nekin eri tavoin perhe-elämän muutoksiin ja moninaisuuteen.

Vuosikirja syventää nuoria ja perheitä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja tuo esille perheymmärrysten moninaisuuden 2000-luvun Suomessa.

Vuosikirjaan toivotaan artikkeleita esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

 • Nuorten perhekäsitykset
 • Nuorten moninaiset lapsuudenperheet (esim. uusperheet, vuoroasuminen)
 • Vanhemmuus nuorten kokemana
 • Uudenlaiset perhemuodot (esim. yksin asuvien nuorten perhekokemukset)
 • Parisuhteiden muodostuminen ja parisuhteet
 • Seksuaalinen moninaisuus nuorten perhe- ja läheissuhteissa
 • Digitaalisuuden merkitykset nuorten perheissä
 • Kulttuurin ja uskonnon heijastumat lasten ja nuorten perhesuhteissa

Vuosikirja jakautuu kahteen osaan, jotka ovat vuoropuhelussa keskenään. Kirjan tilasto-osassa tarkastellaan teemaa rekisteri- ja muiden tilastoaineistojen avulla ja kuvataan tuoreita teemaan liittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia ja elinoloja koskevia tilastoja. Tilasto-osuudesta vastaa Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkostosta. Toinen osa muodostuu vertaisarvioiduista artikkeleista, joiden kirjoittajia tällä kirjoittajakutsulla nyt etsitään. Tekstit voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai katsaustyyppisiä artikkeleita. Vuosikirjan toimittavat Tiina Valkendorff (VTT) ja Ella Sihvonen (VTM).

Aikataulu

 • Abstraktien viimeinen jättöpäivä 17.5.2019
 • Valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille abstraktin jättäneille 14.6.2019
 • Artikkelikäsikirjoitusten ensimmäiset versiot 15.11.2019 mennessä
 • Referee-versiot artikkeleista 21.2.2020 mennessä
 • Referee-menettely maaliskuussa 2020
 • Lopulliset artikkelit 31.5.2020 mennessä
 • Vuosikirja julkaistaan loppuvuodesta 2020

Abstraktin lähettäminen

Jos haluat kirjoittaa teokseen, lähetä sähköpostitse yhden sivun mittainen abstrakti, jossa kerrot artikkelin otsikon, aiheen, näkökulman, aineiston ja keskeiset johtopäätökset. Abstraktin lisäksi lähetä itsestäsi kirjoittajakuvaus, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot: oppiarvo/koulutus sekä mahdolliset aiemmat aiheeseen liittyvät julkaisusi.

Lähetä abstraktisi 17.5.2019 mennessä osoitteeseen tiina.valkendorff@gmail.com JA ellatsihvonen@gmail.com.

Jaa somessa: