Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan opetussuunnitelmia ja seksuaalikasvatuksen merkitystä hyvinvoinnille

Opinnäytetyökilpailussa palkitut  vasemmalta oikealle kukkien kanssa: kunniamaininnan saanut Priska Niemi-Samppa, gradusarjan voittaja Ella Mattila ja amk-sarjan voittanut Siiri Tammisalo.
Palkittuja vasemmalta oikealle kukkien kanssa: kunniamaininnan saanut Priska Niemi-Samppa (gradusarja), gradusarjan voittaja Ella Mattila ja amk-sarjan voittanut Siiri Tammisalo.

Nuorisotutkimusseura on jälleen palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset opinnäytetyöt. Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivillä 4.11.2021. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 25 pro gradua ja 23 AMK-tutkinnon opinnäytettä. Tämän vuoden kilpailuun lähetetyissä töissä nuoruutta tarkasteltiin muun muassa kansalaisaktivismin, psykososiaalisen hyvinvoinnin, sosiaalisen median toimijuuden, pandemiaselviytymisen ja seksuaalisuuden kehyksissä. Nuoria ja nuoruutta lähestyttiin myös analysoimalla muun muassa opetussuunnitelmia, kirjastoasiakkuutta, nuorisotyötä ja aktiivisen kansalaisuuden periaatteita.

Kilpailun pro gradu -sarjassa voiton vei selvällä piste-enemmistöllä Ella Mattilan Tampereen yliopiston Kasvatustieteen ja kulttuurin oppiaineeseen tehty pro gradu -työ About time – Sami concept of time in the Finnish curriculum. Eri korkea-asteen oppilaitosten ja tieteenalojen asiantuntijoista koostuva raati antoi työlle paljon kiitosta muutenkin kuin visionäärisen aihevalintansa vuoksi. Työ on ehjä, hallittu ja tyylikäs esitys, joka osoittaa selkeästi tekijänsä tieteellistä ajattelukykyä ja kirjoittamisen taitoa. Gradusarjan parhaaksi arvioidussa tutkielmassa tarkastellaan kohdetta, jolla on diskursiivista voimaa jokaisen nuoren elämässä, onhan opetussuunnitelma teksti, joka raamittaa koulupäivien ja oppituntien sisältöjä varsin kokonaisvaltaisella, mutta ei aina niin näkyvällä, tavalla. Onkin tärkeää kysyä, miten opetussuunnitelmissa, jotka pyrkivät määrittämään, miten asiat ovat, huomioidaan – vai huomioidaanko mitenkään – erilaisten kieli- ja kulttuurivähemmistöjen  merkitysmaailmojen ja kulttuurisesti perittyjen tärkeyksien kirjo. 

AMK-sarjan voitti Siiri Tammisalon työ Kinkyys minäkuvan rakentajana. Työ on tehty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi-tutkinnon opinnäytteenä. Opinnäytetyössä tarkastellaan seksiin ja seksuaalisuuteen liitettyjä stigmoja ja stereotypioita ja tuodaan esiin seksuaalikasvatuksen ja seksuaalisen monimuotoisuuden tunnistamisen merkitystä hyvinvoinnille. Työ on raadin mukaan kokonaisuutena hyvin huolellisesti toteutettu ja tasapainoinen, ja sen tietoperusta on erittäin vahva.

Kilpailussa jaettiin myös kunniamainintoja

Molemmissa sarjoissa jaettiin myös kunniamainintoja. Gradu-sarjassa ensimmäisen kunniamaininnan sai Priska Niemi-Sampan  Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian oppiaineeseen tekemällään työllä Koronakevät 2020: Sosiaalisen median rooli nuorten  selviytymisessä poikkeusoloista. Gradu-sarjan toisen kunniamaininnan sai Mira Sivosen Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen tehty Nuoret kaksoisdiagnoosiasiakkaat palvelujärjestelmässä – tutkimus alle 30-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien asiakasprofiileista.

YAMK-sarjan ensimmäinen kunniamaininta meni Jaana Takalon opinnäytetyölle Larp yhteisöllisyyden rakentamisen työkaluna lukion työpajakurssilla. Toinen kunniamaininta jaettiin Miro Ruismäen työlle TikTok, nuoret ja nuorisotyö. Nuorisotyön mahdollisuuksia ja nuorten ajatuksia hittisovelluksesta.

Opinnäytetyökilpailullaan Nuorisotutkimusseura haluaa lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta oppialana. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat vuodesta 2001 lähtien. AMK-töitä on palkittu vuodesta 2013 alkaen. Amk-sarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkintojen ja ylemmän amk-tutkintojen opinnäytteet. Tänä vuonna vuorossa olivat YAMK-tutkintojen opinnäytteet.

XX Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin tänä vuonna Nuorisotutkimusseuran ja Helsingin yliopiston kanssa yhteistyönä hybridinä. Päivät kokosivat 160 nuorisotutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä pohtimaan nuoruutta yhteiskunnallisten murrosten keskellä eri ajallisissa konteksteissa.

Palkitut työt

Gradusarja

Voittaja

Mattila Ella, Tampereen yliopisto: ABOUT TIME Sámi concept of time in a Finnish curriculum

Kunniamainitut

Niemi-Sampan Priska, Helsingin yliopisto: Koronakevät 2020: Sosiaalisen median rooli nuorten  selviytymisessä poikkeusoloista (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sivonen Mira, Jyväskylän yliopisto: NUORET KAKSOISDIAGNOOSIASIAKKAAT PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus alle 30-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien asiakasprofiileista

AMK-sarja

Voittaja

Tammisalo Siiri, Kaakkois-Suomen  ammattikorkeakoulu: KINKYYS MINÄKUVAN RAKENTAJANA – Seksuaali-identiteetti osana kokonaisuutta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kunniamainitut

Takalo Jaana, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: LARP YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMISEN TYÖKALUNA LUKION TYÖPAJAKURSSILLA (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Ruismäki Miro, Humanistinen  ammattikorkeakoulu: TikTok, nuoret ja nuorisotyö. Nuorisotyön mahdollisuuksia ja nuorten ajatuksia hittisovelluksesta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Jaa somessa: