Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura etsii tutkimuspäällikköä vakituiseen työsuhteeseen

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta, ja siellä työskentelee vuosittain n. 25 henkilöä. Erilaisia hankkeita on vuosittain vaihteleva määrä. Nuorisotutkimusverkosto on akateemisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin tutkimustiedon tuottaja.

Nuorisotutkimusseura julistaa nyt haettavaksi tutkimuspäällikön toistaiseksi voimassa olevan tehtävän nykyisen toimenhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin.

Tutkimuspäällikkö vastaa Nuorisotutkimusseuran tutkimustoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä tutkimusjohtajan ja muun henkilökunnan kanssa. Tutkimuspäällikön toimenkuvaan kuuluvat mm. tutkimusrahoituksen hakeminen, hankkeiden valmistelu ja toiminnan raportointi, tiedepoliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, tutkimushankkeiden johtaminen, esihenkilötehtävät, oma tutkimustyö sekä yhteistyösuhteet hankerahoittajiin, joista osa on kansainvälisiä. Lisäksi tutkimuspäällikkö suunnittelee ja organisoi tieteellisiä tapahtumia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia sekä tukee ja ohjaa Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden työskentelyä. Tutkimuspäälliköllä on myös viestinnällisiä ja julkaisutoimintaan liittyviä tehtäviä.

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva tohtorintutkinto ja dosentin pätevyys tai vastaava kokemus, sekä vahva näyttö tutkimushankkeiden johtamisesta ja hallinnoinnista ja muista edellä kuvatuista tehtävistä. Tiedekentän ja rahoitusmuotojen laaja-alainen tuntemus luetaan hakijan eduksi, kuten myös kokemus akateemisesta ja soveltavasta nuorisotutkimuksesta. Arvostamme myös kokemusta esihenkilö- ja johtotehtävistä sekä nuorisoalan ja -politiikan sekä nuorisoalan toimijoiden tuntemusta.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta
  • itsenäistä ja aktiivista otetta sekä valmiutta pitää osaamista ja tietoja ajan tasalla
  • paineensietokykyä ja positiivista asennetta
  • hyvää tietoteknistä osaamista
  • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua, hyvää englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen hallintaa

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkokonaisuuden dynaamisessa tutkijayhteisössä sekä mahdollisuuden edistää ja kehittää suomalaista nuorisotutkimusta.

Nuorisotutkimusverkoston toimisto sijaitsee Helsingissä, mutta tutkijoita työskentelee myös muualla Suomessa. Yhteisössämme on hyvä työilmapiiri ja huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista mm. joustavan työajan avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tarjoamalla mahdollisuuksia työnohjaukseen ja lisäkouluttautumiseen. Työsuhde-etuihin kuuluvat virkistyssetelit. Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen rekrytointikäytännöissämme ja henkilöstöpolitiikassamme.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuohjeet

Hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen lähetetään sähköisesti Nuorisotutkimusseuran osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi 16.9.2020 kello 16.00 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari joko sähköpostitse (sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi) tai puhelimitse. Puhelintiedustelut numerosta 044 416 5303 seuraavina ajankohtina: 31.8. klo 10.30–12.00, 4.9. klo 10–11.30 ja 11.9. klo 10–11.30.

Hakemusten tulee sisältää:

  • korkeintaan sivun mittainen saatekirje, jossa kelpoisuutta ja sopivuutta tehtäviin voi perustella
  • CV (enintään neljä sivua) tai yliopistoportfolio (enintään kahdeksan sivua)
  • mahdolliset tiedot suosittelijoista yhteystietoineen (enintään kaksi tahoa)
  • julkaisuluettelo (enintään neljä sivua, julkaisuja ei tarvitse liittää oheen)

Hakijoiden haastattelut suoritetaan 24.–28.9.2020.

Tehtävä tulisi ottaa vastaan sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian. Palkkaus riippuu valittavan henkilön pätevyyden mukaisesta tehtävän sijoittumisesta Nuorisotutkimusverkoston palkkataulukossa. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy vaativuustasomallin 5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 4200 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (enintään noin kolmasosa tehtäväkohtaisesta palkasta). Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävän pääasiallisena suorituspaikkana on Nuorisotutkimusverkoston toimitila Helsingin Itä-Pasilassa.

Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Lisätietoa Nuorisotutkimusseurasta.

Jaa somessa: