Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura hakee jäseniä opinnäytetyökilpailun raatiin kaudelle 2021–2023

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuoret graduntekijät nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla vuodesta 2001 lähtien. Vuoteen 2012 asti kilpailu toteutettiin gradu-kilpailuna. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-sarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Parhaat opinnäytetyöt valitsee Nuorisotutkimusseuran hallituksen valitsema palkintoraati. Opinnäytetyöpalkinnot jaetaan vuosittain Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä marraskuussa.

Opinnäytetyökilpailun raadin jäsenet

Opinnäytetyökilpailun raatiin haetaan avoimella haulla puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä enintään kahdeksaa jäsentä kolmivuotiskaudeksi.

Raadin jäseniltä ja puheenjohtajistolta edellytetään tohtorin tutkintoa, kokemusta opinnäytteiden, varsinkin pro gradu -töiden tai amk/yamk-töiden ohjauksesta ja arvioinnista sekä nuorisotutkimuksellista asiantuntemusta.

Raadin kokoonpanossa tulee olla asiantuntemusta sekä määrällisestä että laadullisesta tutkimuksesta, kokemusta monitieteisistä tutkimusasetelmista, eri sukupuolten ja tieteenalojen edustajia sekä maantieteellistä edustavuutta. Opinnäytteisiin tutustuminen tapahtuu kesä – elokuussa (1.kierros) sekä elo – lokakuussa (2. ja tarvittaessa 3.kierros), joten raatilaisen on tärkeää pystyä osoittamaan aikaansa opinnäytetöiden lukemiselle tuolla aikavälillä. Kilpailuaika päättyy 30.5.2021 ja puheenjohtajan työhön kuuluu töiden jakaminen raatilaisille kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Raadin sihteeri auttaa jakamiseen liittyvissä teknisissä asioissa ja lähettää raatilaisille ohjeet sekä arvioivat työt puheenjohtajan tekemän jaon jälkeen.

Opinnäytetyökilpailun raadin nimittää Nuorisotutkimusseuran hallitus. Nuorisotutkimusseuran hallituksella on mahdollisuus täydentää raatia kutsumenettelyllä, mikäli edellä mainitut kriteerit eivät muuten täyty. Sihteerinä toimii Nuorisotutkimusseuran toimistosihteeri. Raadin jäsenille maksetaan kertaluonteinen palkkio työstä. Nuorisotutkimusseuran hallitus määrittää palkkion suuruuden vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Haku raatiin

Kirjoita lyhyt, vapaamuotoinen hakemus, ja liitä mukaan haettavan tehtävän näkökulmasta keskeisimmät ansiot sisältävä ansio- ja julkaisuluettelo. Mainitse myös haetko puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja/tai raadin jäseneksi.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti Nuorisotutkimusseuran osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi  28.2.2021 mennessä. Päätöksistä informoidaan hakijoita maaliskuussa 2021.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja

Sinikka Aapola-Kari

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

Henkilötietojen käsittely

Luottamustoimielimiin lähetettyjä hakemuksia käsitellään Nuorisotutkimusseuran rekrytointirekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti. Lähettämällä hakemuksensa luottamustoimielimeen hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn em. selosteen mukaisesti.

Kuva: Scott Graham / Unplash

Jaa somessa: