Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura jakoi elämäntyötunnustuksen Tuula Gordonille ja kutsui kunniajäsenikseen Tommi Hoikkalan ja Vappu Turusen

Nuorisotutkimusseura on huomioinut nuorisotutkimuksen parissa pitkän elämäntyön tehneitä ihmisiä elämäntyötunnustuksella ja kunniajäsenyyksillä. Elämäntyötunnustus, ainoa laatuaan, päätettiin myöntää postuumisti elokuussa menehtyneelle professori emerita Tuula Gordonille. Kunniajäseniksi puolestaan kutsuttiin pitkän työuran nuorisotutkimuksen ja sen edistämisen parissa tehneet emeritus tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja informaatikko Vappu Turunen.

Tunnustus elämäntyöstä postuumisti Tuula Gordonille

Kunniamaininta tehdystä elämäntyöstä myönnettiin elokuussa Alzheimerin tautiin Helsingissä 69 vuoden ikäisenä menehtyneelle Tuula Gordonille. Gordon oli merkittävä toimija nuorisotutkimuksen kentällä, minkä lisäksi hänen tutkimuksillaan on ollut vaikutusta myös sosiologian, kasvatustieteen ja sukupuolen tutkimukseen. Gordonilla on ollut merkittävä vaikutus feministiseen koulutussosiologiaan sekä kouluetnografiseen tutkimukseen. Tutkimuksissaan hän on kehittänyt tulkintoja kansalaisuuden ja marginaalisuuden sekä informaalin ja fyysisen koulun käsitteistä. Tulkinnoillaan hän on inspiroinut monia nuorisotutkijoita.

Lontoossa opiskellut ja väitellyt Gordon palasi Suomeen vuonna 1987 ja työskenteli urallaan Helsingin, Joensuun ja Tampereen yliopistoissa. Hän oli Tampereen yliopiston ensimmäinen naistutkimuksen professori. Sairauseläkkeelle hän jäi Helsingin yliopiston sosiologian professorin tehtävästä vuonna 2010.

Gordon perusti urallaan useita merkittäviä tutkimus- ja yhteistyöverkostoja sekä edisti merkittävällä tavalla tutkijoiden yhdessä tekemisen ja oppimisen tapoja. Moni nuorisotutkimuksen piirissä tällä hetkellä vaikuttava tutkija on ollut mukana hänen perustamissaan verkostoissa. Gordon on ollut monen nykyisen opettajan ja tutkijan innostava opettaja, ohjaaja, mentori ja esikuva. Hänen vaikutuksensa näkyy sekä akateemisessa maailmassa että laajemmin yhteiskunnassa muun muassa kouluissa ja opettajien keskuudessa sekä tasa-arvon edistämisen kentillä.

Nuorisotutkimusseura haluaa elämäntyötunnustuksellaan kunnioittaa, kiittää ja muistaa Tuula Gordonia hänen esimerkistään, kannustuksestaan sekä merkittävästä vaikutuksestaan nuorisotutkimusyhteisöön tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavana tutkimusalana.

Nuorisotutkimusseuran uusiksi kunniajäseniksi Tommi Hoikkala ja Vappu Turunen

Elämäntyötunnustuksen lisäksi Nuorisotutkimusseuran hallitus on päättänyt kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi tutkimusprofessori Tommi Hoikkalan ja informaatikko Vappu Turusen.

Hoikkala on yksi Nuorisotutkimusseuran perustajajäsenistä ja sen pitkäaikainen työntekijä: Hoikkala luotsasi Nuorisotutkimusseuran yhteyteen vuonna 1999 perustettua tutkimusorganisaatiota Nuorisotutkimusverkostoa sen ensimmäisenä tutkimusjohtajana vuoteen 2009 asti, jolloin hänet kutsuttiin organisaatioon perustettavaan tutkimusprofessorin tehtävään. Tässä tehtävässä hän toimi vuoden 2021 kevääseen ja eläköitymiseensä asti.

Hoikkala on kiistatta yksi suomalaisen nuorisotutkimuksen uranuurtajia, jonka tutkimustyölle ovat ominaisia erilaisten tutkimusmenetelmien yhdistäminen sekä etnografinen tutkimusote. Tutkimusteemat liittyvät esimerkiksi sukupolviin sekä erilaisiin kasvatusinstituutioihin, kuten peruskouluun ja varusmiespalvelukseen. Uransa aikana Hoikkala on ehtinyt ohjata ja tukea useita uusia tutkijasukupolvia sekä toimia lukuisten väitöskirjojen ohjaajana, esitarkastajana ja vastaväittäjänä. Viime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut nuorisoalan ja nuorisotyön kehittäminen, johon liittyvä tuhti kokoelmateos Mitä Jyväskylä tarkoittaa ilmestyy 19.11.

Hoikkala tunnetaan merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana, valovoimaisena esiintyjänä ja mediakasvona sekä eläväisenä puhujana. Vastaperustetun Nuorisotutkimusverkoston ensimmäisenä tutkimusjohtajana uuden vuosituhannen alkaessa Hoikkalalla oli valtava merkitys sille, miten uusi tutkimusorganisaatio vakiinnutti hieman epätavanomaisen asemansa ja millaiseksi yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa kehittyi. Yhteinen taival jatkuu yhä, kun Hoikkala jatkaa Nuorisotutkimusverkoston emeritus tutkimusprofessorina muun muassa Nuorten paikkataju -hankkeen parissa – jälleen yksi esimerkki toisaalta hänen etnografisesta vainustaan ja toisaalta kyvystään koota monialainen, journalismia, taidetta ja tutkimusta yhdistävien toimijoiden joukko yhteisen asian äärelle.

Nuorisotutkimusseuran kunniajäseneksi on kutsuttu myös nuorisotiedon kirjaston pitkäaikainen informaatikko Vappu Turunen, joka työskenteli Suomen Nuorisoalan kattojärjestössä Allianssissa siihen saakka, kun kirjasto kesällä 2021 muutti Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteyteen.

Turusen aina ystävälliset kasvot ovat tutut lukemattomille nuorisotutkijoille, joita hän on opastanut mitä moninaisimpiin tutkimusteemoihin liittyvissä kysymyksissä. Laajasti verkostoitunut Turunen on seurannut nuorisotutkimuksen virtauksia tarkasti läpi vuosien, minkä vuoksi hänellä on erittäin laaja-alainen tietämys tieteenalan kentällä käydyistä keskusteluista.

Syväluotaavaa asiantuntemustaan Turunen on auliisti jakanut kaikille tietoa etsiville. Urallaan jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden ohella Turunen on auttanut lukuisia nuorisoalan oppilaitoksissa opiskelevia opiskelijoita nuorisotutkimuksen kysymysten pariin. Nuorten elämää ja asioita aina tärkeinä pitänyt Turunen on työllään ja esimerkillään merkittävällä tavalla kannatellut nuorisotutkimuksen tutkimusta ja opetusta Suomessa.

Tunnustukset jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä

Huomionosoitukset myönnettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 4.11.2021. Nuorisotutkimusseuran kunniajäseneksi voidaan valita tutkimuksen tai nuorten parissa tehtävällä työllä, yhteiskunnallisella ja nuorisopoliittisella vaikuttamistyöllä tai Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston kehittämiseksi tehdyllä työllä ansioitunut henkilö. Nuorisotutkimusseuralla oli entuudestaan 10 kunniajäsentä. Elämäntyötunnustuksia ei ole aiemmin myönnetty.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Päivi Honkatukia

Nuorisotutkimusseura ry.

paivi.honkatukia@tuni.fi 

puh. 050 326 8458

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

Nuorisotutkimusverkosto

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303

Sarianne Karikko

VTM
Viestintäpäällikkö
044 416 5313
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: