Hyppää sisältöön

Nuorten ääni kuuluviin koulutukseen hakuvelvoitteesta – kyselyyn etsitään nuoria vastaajia

Nuorisotutkimusverkoston Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työmarkkinatuen ehtona -tutkimushankkeessa tehdään selvitystä, jossa kartoitetaan nuorten näkemyksiä ja kokemuksia nuorten velvoitteesta hakea koulutukseen. Kyselyyn etsitään vastaajiksi nuoria ja nuoria aikuisia eri puolilta Suomea.

Selvitys on valtioneuvoston kanslian tilaama VN TEAS -selvitys, jossa rekisteriaineistojen, oppilaitosten ja viranomaisten haastatteluiden ja nuorten kyselyn avulla kartoitetaan koulutukseen hakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikutusta nuorten koulutuspolkuihin ja elämään. Nuorille suunnattu kysely on Webropol-verkkokysely, johon vastaamiseen nuorilta kuluu n. 10 minuuttia. Aineistojen perusteella tehdään sekä tutkimusraportti että kehittämissuosituksia, joita valtioneuvosto voi käyttää päätöksenteon tukena.

Mikä koulutukseen hakuvelvoite?

Koulutukseen hakuvelvoitteella tarkoitetaan aktivointipoliittista keinoa, jonka perusteella alle 25-vuotiaat vailla peruskoulun jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta olevat nuoret ja nuoret aikuiset ovat velvoitettuja hakemaan vähintään kahta syksyllä alkavaa opiskelupaikkaa. Velvoitteen laiminlyönti johtaa työttömyysturvaoikeuden menettämiseen toistaiseksi.

Kysely ja aikataulu

Kysely on auki perjantaihin 7.5.2021 saakka. Kyselyyn voivat vastata kaikki 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset riippumatta siitä koskeeko kouluunhakuvelvoite vastaajaa tai onko hän enää velvoitteen piirissä. Olisi tärkeää, että vastaajien joukossa olisi myös TE-palveluissa ja Ohjaamoissa asioineita nuoria. Vastaajien kesken arvotaan Netflix- ja Spotify-lahjakortteja.

Pääset vastaamaan kyselyyn (Webropol-lomake) klikkaamalla tästä. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lisätiedot

Silja Uusikangas

Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto

+358401780939

silja.uusikangas@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: