Hyppää sisältöön

Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kilpailun taiteellisissa töissä näkyy korona-ajan herättämien tunteiden kirjo

Voittajateos Avunhuuto oli raatilaisten mielestä hyvin voimakas ja puhutteleva teos, joka avasi jokaisella katselukerralla uuden kerroksen. Tekijä: Sallamari Kinnunen.

Nuorisotutkimusseuran 15–20-vuotiaille suunnatun Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kilpailun ensimmäiselle sijalle tuli Sallamari Kinnusen maalausteos Avunhuuto, joka oli kiinnittänyt kaikkien raatilaisten huomion. Kilpailussa pyydettiin nuoria kertomaan elämästään korona-ajan kaupungissa kuvin, videoin, äänin tai sanoin. Raadin tehtävä ei ollut helppo, sillä kilpailuun osallistui monia valtavan hienoja sekä keskenään erilaisia teoksia. Kilpailuun saapui valokuvia, videoita, runoja, piirustuksia, kaunokirjallisia tekstejä ja sekatekniikkateoksia. Raati päätyikin pohtimaan pitkällisesti omia kriteerejään. Huomiota kiinnitettiin paitsi mielenkiintoiseen ilmaisutapaan, myös siihen, miten teokset onnistuvat tuomaan esiin korona-ajan kokemusten kirjoa.

– Kilpailuun lähetetyissä teoksissa näkyi korona-ajan ristiriitaiset tunteet: toisaalta ahdistavuus, yksinäisyys ja sosiaalisuuden haurastuminen, mutta toisaalta myös koronan mukanaan tuoma helpotus ja oikeutus olla olematta sosiaalinen. Teokset sykähdyttävät, herättivät meissä raadin jäsenissä monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Niistä löytyi myös kiinnostavaa kerrontaa nuorten erilaisista ratkaisuista esimerkiksi toiveikkuuden ylläpitoon tai juhlistamiseen. Myös nuorten kantama huoli ja vastuu vanhemmista sukupolvista tuli osassa teoksista vahvasti esiin, kertoo Nuorten paikkataju ja huolet korona-ajassa ja sen jälkeen -tutkimushankkeen johtaja Sofia Laine.

Ahdistusta ja yksinäisyyttä, mutta myös iloa ja huojennusta

Kilpailun voittanut teos Avunhuuto kuvastaa olotilaa, joka pahimpaan korona-aikaan nuorten mielessä vallitsi. Raati luonnehti maalausta koskettavaksi puheenvuoroksi sekä hyvin voimakkaaksi, puhuttelevaksi ja moniulotteiseksi teokseksi, jonka ilmaisutapa oli erityisen onnistunut. Raatilaiset kiinnittivät huomiota siihen, miten teokseen oli saatu kiteytettyä monia tunteita ja ajatuksia ja miten jokainen katselukerta avasi teoksesta uuden kerroksen.

– Noinhan taide puhuttelee meitä parhaimmillaan, toteaa töiden arviointiraadin jäsen Leena Jonkari

Toiselle sijalle raati nosti korona-ajasta kertovan kirjoituksen Valju, jonka on tehnyt Linda Erjos. Valju edustaa raadin arvion mukaan tärkeää puheenvuoroa sukupolvipolitiikasta ja onnistuu tavoittamaan korona-ajan tapahtumien koko kaaren. Teosta pidettiin hyvin rakennettuna ja sen nähtiin tarjoavan arvokasta kokonaiskuvaa korona-ajasta, ympäristökriisiä unohtamatta:

Tuli kesä, tuli syksy, tuli talvi. Tuli toivoa, tuli pelkoa, tuli epätoivoa. Kesäniittyjen seasta pilkotti vaaleansinistä kangasta.

Linda Erjos, ote teoksesta Valju

Pitkän pohdinnan jälkeen raati päätyi jakamaan kolmannen palkinnon kahden ansioituneen teoksen kesken. Jaetulle kolmannelle sijalle tulivat nimimerkki Bettyn korona-aikaa käsittelevä kirjoitus My life in covid sekä Joonas Kytön kokoelma runoja. Nimimerkki Bettyn My life in covid -teoksen katsottiin nostavan onnistuneesti esiin korona-ajan kokemuksia käsittelevässä keskustelussa katveeseen jäänyt teema – eristäytymisen aiheuttama huojennus. Lisäksi teos avasi yhden näkymän ei-suomenkielisten nuorten korona-arkeen, mitä raati piti arvokkaana:

As someone who gets anxious at school and has problems communicating often, it was a breath of fresh air as I could do my work at home and I don’t feel as anxious as I am at school.

Betty, ote teoksesta My life in covid

Joonas Kytön runokokoelman puolestaan katsottiin osoittavan, että kirjoittajalla on paitsi tekniikka hallussa alusta loppuun, myös kyky ottaa erilaisia näkökulmia teemaan ja taito tuoda humoristisia näkökulmia vakaviin aiheisiin. Runoja sävyttävä toiveikkuus ja leikkisyys ilahdutti raatilaisia:

Suosituksista taas pakkoihin

Ne antoi ministerille vinkin

Paluu takaisin alkoi

Kuka sitä vanhaa jaksoi

En minä, et sinä, ei hän

Jäädään nyt kaikki tähän

Rätti naamalla mennään ulos

Ei ministereitä ilahduta tulos

Joonas Kytö, runo Ministerit ja THL –runokokoelmasta

Lisäksi raati jakoi kaksi kunniamainintaa kahdelle Tekemistä koronan aikana -videolle, jotka ovat erillisiä teoksia, mutta muodostavat yhdessä sarjan. Iloa ja toiveikkuutta ilmentävillä videoilla on eri tekijät, jotka eivät halunneet nimeään julkaistavan. Erityisen hyvin rinnakkaisena parina toimivissa videoissa raatilaisia ilahdutti etenkin ystävyyden, hengailun ja vapaa-ajan visuaalinen kuvaus. Videoissa kuvattiin, kuinka muutaman ystävän kanssa kotona järjestettyjen juhlien avulla noustiin hetkeksi korona-arjen yläpuolelle.

Kilpailu järjestettiin osana Nuorten paikkataju ja huolet -tutkimushanketta

Kilpailu on osa Nuorten paikkataju ja huolet korona-ajassa ja sen jälkeen -tutkimushanketta, joka pyrkii tekemään moniulotteisesti näkyväksi nuorten vapaa-aikaa koronapandemian aikakaudella viidessä kaupungissa. Tutkimuksen tarkoituksena on tietoperustaa vahvistamalla tukea kaupunkien nuorisopalveluita tunnistamaan koronan aiheuttamia nuorten hyvinvoinnin vajeita ja nuorisotyön kehittämistarpeita. Kilpailuun osallistuneita teoksia julkaistaan katkelmin tai kokonaisuudessaan tutkimushankkeen julkaisussa, joka ilmestyy joulukuussa 2022.

Palkitut teokset

Ensimmäinen palkinto:

Sallamari Kinnunen

Maalausteos Avunhuuto

Toinen palkinto:

Linda Erjos

Kirjoitus Valju

Jaettu kolmas palkinto:

Nimimerkki Betty

Kirjoitus My life in covid

Joonas Kytö

Kokoelma runoja koronasta

Kunniamaininnat:

Nimetön tekijä 1

Videoteos Tekemistä koronan aikana I (ei julkistuslupaa)

Nimetön tekijä 2

Videoteos Tekemistä koronan aikana II (ei julkistuslupaa)

Arviointiraadin jäsenet

  • Leena Jonkari, Eteläisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja, Helsingin kaupunki
  • Merja Kylmäkoski, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Sofia Laine, Nuorten paikkataju ja huolet -tutkimushankkeen johtaja ja tutkimusprofessori (alk. 1.8.2022), Nuorisotutkimusverkosto
  • Aleksi Ruuskanen, erityisnuorisotyöntekijä, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Karla Malm, VTM, taiteen yo., Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kilpailun sihteeri

puh. +358447548541

karla.malm@nuorisotutkimus.fi

Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto

Jaa somessa: