Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan tyttöjen Instagram-selfieitä sekä luodaan työväline nuorten vahvuuksien tukemiseen

Kuvassa YAMK-sarjan voittaja Johanna Roti (vasemmalla), gradusarjan voittaja Matilda Holkkola (keskellä) ja gradusarjassa kunniamaininnan saanut Salla Vadén (oikealla). Kuvasta puuttuu YAMK-sarjan kunniamaininnan saanut Ville Leino. Kuva: Solja Kumpula.

Nuorisotutkimusseura on jälleen palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset opinnäytetyöt. Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivillä Joensuussa 10.11.2022. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 16 pro gradua ja 15 YAMK-tutkinnon opinnäytettä.

Tänä vuonna kilpailuun lähetetyissä opinnäytteissä nuoria ja nuoruutta käsiteltiin muun muassa sosiaalisen median toimijuuden, seksuaalisuuden, koronakokemusten, koulutukseen liittyvien tulevaisuuskuvien, luontosuhteen sekä vertaissuhteiden näkökulmasta. Nuoriin liittyviä palveluita tarkasteltiin esimerkiksi myönteisen tunnistamisen ja asiakaskokemusten kautta sekä mallintamalla ja kehittämällä nuorten palveluihin soveltuvia työvälineitä.

Kilpailun pro gradu -sarjassa voittajaksi julistettiin Matilda Holkkolan Helsingin yliopiston Ihmis- ja kaupunkimaantieteen ja alueellisen suunnittelun oppiaineeseen tehty pro gradu -työ Tyttöjen Instagram-selfiet ja niiden tilallisuudet jälkihumanistisesta näkökulmasta – Enemmän kuin representaatioita? Eri korkeakoulujen ja tieteenalojen edustajista koostuva palkintoraati korosti perusteluissaan työn teoreettisesti kunnianhimoista analyysia, jossa työn aihepiiriä on käsitteellistetty monin erilaisin mutta keskenään linjassa olevin lähestymistavoin. Gradusarjan parhaana palkitun työn aihepiiri on nuorisotutkimuksellisesti kiinnostava ja ajankohtainen, sillä kuvien merkitys viestinnällisinä elementteinä vahvistuu koko ajan, ja itsen esittämiset sosiaalisessa mediassa ovat nuorisokulttuurisesti merkittäviä presentaatioita ja representaatioita. Lisäksi työn aineistontuottamistilanteet ovat olleet onnistuneita, ja niissä avautuu kiinnostava, uusi ja monikulmainen nuorisokulttuurinen katse tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön.

YAMK-sarjan voitti Johanna Rotin työ Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla. Työ on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteenä. Palkintoraati kiitti erityisesti kehittämistyön taustoittamisen kattavuutta ja monipuolisuutta, sillä siihen on osallistunut niin etsivän nuorisotyön ammattilaisia ja kehittäjiä kuin kohdennetun nuorisotyön toiminnassa olevia nuoria. Opinnäytetyön tuloksena on nuorisotyön arkeen vaikuttava väline, jonka nuorisotyöntekijät ovat kokeneet hyväksi tavaksi tunnistaa ja tukea nuorten vahvuuksia tavoitteellisesti. Työn teoreettinen osuus on myös vahva.

Molemmissa sarjoissa jaettiin myös kunniamaininnat

Molemmissa sarjoissa palkittiin yksi työ myös kunniamaininnalla. Gradu-sarjassa kunniamaininnan sai Salla Vadénin Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa valmistunut työ Nuorten ilmastonmuutoshuolta ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävää toimintahalukuutta selittävät tekijät.

YAMK-sarjan kunniamaininta meni Ville Leinon työlle ARVI – Vammaisten nuorten tarpeita palvelevan nuorisotyön itsearviointi. Työ on valmistunut Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä.

Nuorisotutkimusseuran tavoite on opinnäytetyökilpailun avulla lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta oppialana. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat vuodesta 2001 lähtien. Vuodesta 2014 alkaen kilpailussa on palkittu myös AMK-töitä. AMK-sarjassa kilpailu käydään vuorovuosittain perustutkintojen ja ylempien AMK-tutkintojen kesken. Tänä vuonna vuorossa olivat ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon opinnäytteet.

XXI Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin tänä vuonna Nuorisotutkimusseuran ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä sekä yliopiston kampuksella Joensuussa että verkossa. Päiville osallistui yli 120 nuorisotutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä keskustelemaan nuoruudesta teemalla ”On-line ja off-line: Digitalisaatio, ”digismi” ja tuoreen kosketuksen sukupolvi”.

Palkitut työt

Gradusarja

Voittaja

Holkkola, Matilda, Helsingin yliopisto: Tyttöjen Instagram-selfiet ja niiden tilallisuudet jälkihumanistisesta näkökulmasta – Enemmän kuin representaatioita? (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kunniamaininta

Vadén, Salla, Tampereen yliopisto: Nuorten ilmastonmuutoshuolta ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävää toimintahalukuutta selittävät tekijät (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

YAMK-sarja

Voittaja

Roti, Johanna, Diakonia-ammattikorkeakoulu: Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kunniamaininta

Leino, Ville, Humanistinen ammattikorkeakoulu: ARVI – Vammaisten nuorten tarpeita palvelevan nuorisotyön itsearviointi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lisätiedot

Jenni Kallio

jenni.kallio@nuorisotutkimus.fi

Opinnäytetyökilpailun sihteeri

Jaa somessa: