Hyppää sisältöön

Etsimme erikoistutkijaa Nuorisotutkimusseuraan

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta, ja siellä työskentelee vuosittain n. 25 henkilöä. Erilaisia hankkeita on vuosittain vaihteleva määrä. Etsimme nyt Nuorisotutkimusseuraan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen erikoistutkijaa. Tehtävä alkaa 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus

Erikoistutkijan tehtäviin kuuluu tutkimusrahoitusten hakeminen, tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen, nuorempien tutkijoiden ohjaaminen sekä oman tutkimuksen toteuttaminen. Erikoistutkija osallistuu mm. vuosittain julkaistavaa Nuorisobarometria sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta toteuttavien tutkimustiimien työskentelyyn. Lisäksi erikoistutkijan tehtävään sisältyy tutkimusten esittelyä erilaisille sidosryhmille, yhteiskunnallista vaikuttamista, sidosryhmäyhteistyötä, aineistonhallintaan ja tutkimuksen tietosuojaan liittyviä tehtäviä sekä mahdollisesti myös muita erikseen sovittavia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään

Hakijalla tulee olla laaja-alainen tieteellinen asiantuntemus nuorisotutkimuksen kannalta keskeisistä tutkimusaiheista, esimerkiksi nuorten toiminnasta, hyvinvoinnista, vapaa-ajasta, koulutuksesta, työelämästä, sosiaalisista suhteista ja/tai nuorisotyöstä, nuorten palveluista tai muista vastaavista teemoista. Tehtävässä menestyminen edellyttää monipuolista tutkimusmenetelmäosaamista, mielellään niin kvantitatiivisista kuin kvalitatiivisistakin menetelmistä. Edellytämme hakijalta myös vahvaa näyttöä menestyksellisestä tutkimusrahoitusten hakemisesta ja hankejohtamisesta sekä korkeatasoisesta tieteellisestä julkaisutoiminnasta.

Tehtävä on tarkoitettu senioritutkijalle ja siihen valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa soveltuvalta tieteenalalta sekä dosentin pätevyyttä tai vastaavaa kokemusta.

Tehtävässä edellytetään suomen kielen ja englannin kielen erinomaista hallintaa, muu kielitaito luetaan eduksi. Hakijalta edellytetään myös hyviä ryhmätyötaitoja, hyviä projektinhallintataitoja sekä hyvää paineensietokykyä. Arvostamme itsenäistä, mutta yhteistyöorientoitunutta työotetta ja vahvaa kiinnostusta tutkimustyöhön.

Tehtävässä katsotaan eduksi

  • Kokemus yhteiskirjoittamisesta sekä julkaisujen ja tekstien toimittamisesta.
  • Kotimaiset ja kansainväliset akateemiset verkostot.
  • Tutkimusetiikkaan ja tutkimuksen tietosuojakysymyksiin liittyvä asiantuntemus.
  • Nuorisotutkimukselliset tai muut yhteiskuntatieteelliset opinnot sekä suomalaista yhteiskuntaa koskeva nuorisopoliittinen asiantuntemus ja verkostoituneisuus.
  • Esiintymis- ja mediakokemus.
  • Erilaisten sähköisten työskentelyalustojen tuntemus.

Hakuohjeet ja lisätiedot

Hakuaika päättyy 7.11.2022 klo 24. Hakemus lähetetään osoitteeseen rekrytointi@nuorisotutkimus.fi, otsikkokenttään viite ”Erikoistutkija”. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi (max. 2 liuskaa) tehtävään liittyvästä relevantista kokemuksestasi ja osaamisestasi esimerkkien avulla. Liitä hakemukseen liitteinä CV sekä TENK:in tutkijan ansioluettelo-ohjeen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) mukainen julkaisuluettelo.

Erikoistutkijan tehtävän peruspalkka on 4200 e/kk, minkä lisäksi voidaan maksaa osaamiseen ja kokemukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanlisää. Tehtävässä sovelletaan enintään 6 kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mukavan työyhteisön, kilpailukykyisen palkkauksen ja joustavat työajat. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia tarjoamalla työntekijöillemme kattavat työterveyshuollon palvelut, hyvät mahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, Smartum-hyvinvointiedun sekä mahdollisuuden työnohjaukseen. Suhtaudumme myös kannustavasti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Nuorisotutkimusseurassa noudatetaan valtion virka- ja työehtosopimuksen ehtoja. Pyrimme kaikessa toiminnassamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi Nuorisotutkimusverkostossa on laadittu kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, mieluiten sähköpostitse sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi sekä puhelimitse numerosta 044 416 5303. Yhteydenotot puhelimitse seuraavina aikoina: 7.10. klo 14–15, 13.10. klo 13.30–14.30 sekä 24.10. klo 13.30–14.30.

Haastattelut toteutetaan marraskuun puolivälin jälkeen.

Nuorisotutkimusverkoston toimitilat sijaitsevat Itä-Pasilassa Helsingissä, mutta työtä on mahdollista tehdä osin etänä. Käytämme työskentelyssämme MS-ohjelmistoa.

Henkilötietojen käsittely

Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Lisätietoa Nuorisotutkimusseurasta.

Jaa somessa: