Hyppää sisältöön

Kirjoittajakutsu Nuoret pelikulttuureissa -teemanumeroon

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimus-lehden Nuoret pelikulttuureissa -teemanumeroon, jonka toimittavat Mikko Meriläinen ja Maria Ruotsalainen.

Pelaaminen on osa 2020-luvun nuoruutta: nuoret pelaavat aktiivisesti niin digitaalisia kuin ei-digitaalisia pelejä, ja pelaaminen on arkinen osa vapaa-aikaa ja sosiaalisia suhteita. Pelaaminen ei ole muusta elämästä irrallinen saareke vaan nivoutuu kiinteästi muuhun arkeen ja on vuorovaikutuksessa elämän muiden osa-alueiden kanssa. Ilmiön laajuudesta ja runsaasta mediahuomiosta huolimatta nuorten pelaaminen on kuitenkin jäänyt niin nuorisotutkimuksessa kuin pelitutkimuksessa marginaaliin. Nuorten pelikulttuurikokemuksiin liittyvässä tutkimuksessa on huomattavia aukkoja, mikä heijastuu pelaamisen käsittelyyn niin kodeissa, ammatillisissa kohtaamisissa kuin julkisessa keskustelussakin.

Nuorten pelaamiseen kytkeytyy suuria kysymyksiä esimerkiksi aikuistumisesta, identiteetistä, sukupuolesta ja itsenäistymisestä. Näiden taustalla ovat vielä suuremmat kysymykset hyvästä elämästä, vallasta ja yhteiskunnan odotuksista, vapaa-ajan ja itseohjautuvan tekemisen merkityksistä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa.

Nuoret pelikulttuureissa -teemanumero käsittelee nuorten osallistumista pelikulttuureihin niiden eri muodoissa. Nuorten pelaaminen ymmärretään arkeen tiiviisti kietoutuneena ilmiönä, johon vaikuttavat niin yksilölliset kuin yhteiskunnalliset tekijät. Teemanumeroon toivotaan kirjoituksia monipuolisesti eri tieteenaloilta ja näkökulmista, ja tarpeellisia ovat niin empiiriset tutkimukset kuin teoreettiset ja metodologiset avaukset. Nuorten osallistumista digitaalisiin ja ei-digitaalisiin pelikulttuureihin voidaan tarkastella niin yksilön, perheen, lähiyhteisön, yhteiskunnan kuin globaalin yhteisön kannalta, ja tervetulleita ovat sekä yleisemmän tason kuvaukset että erilaisten teemojen ja ilmiöiden yksityiskohtaiset tarkastelut.

Pyydämme lähettämään teemanumeroon tarjottavia tekstejä koskevat abstraktit (pituus 400-500 sanaa) 30.6.2022 mennessä teemanumeron toimittajille osoitteeseen mikko.merilainen@tuni.fi. Tieto hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille 19.8.2022 mennessä, ja valmiiden käsikirjoitusten takaraja on 15.12.2022. Hyväksytyt tekstit julkaistaan Nuorisotutkimus-lehden ”Nuoret pelikulttuureissa” -teemanumerossa vuoden 2023 aikana. Tarkemmat kirjoittajaohjeet ja tekstityyppien kuvaukset löytyvät Nuorisotutkimus-lehden sivuilta.

Lisätietoja teemanumeron toimittajilta:

Tutkijatohtori Mikko Meriläinen, Tampereen yliopisto, mikko.merilainen@tuni.fi

Väitöstutkija Maria Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto maria.a.t.ruotsalainen@jyu.fi

Jaa somessa: