Hyppää sisältöön

Arjen odotus – Alaikäisinä saapuneiden turvapaikanhakijanuorten toimijuus ja sosiaalinen vahvistaminen 2010-luvun Suomessa

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarkastella laadullisen pitkittäistutkimuksen keinoin ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten arjen rakentumista ja oikeuksien toteutumista – vastaanotto- ja turvapaikanhakuvaiheissa ja niiden jälkeen. Samalla keskityttiin keskeisten siirtymien tarkasteluun seuraamalla lasten ja nuorten kasvua eri elämänvaiheissa ja -konteksteissa kohti aikuisuutta.

Tutkimushankkeen yhteenpunoava kysymys oli seuraava: Millä tavalla ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten toimijuus rakentuu ja miten he oppivat elämään erilaisten epävarmuuksien ja pitkän odottamisen kanssa? Tutkimushankkeen sensitiivisyyden vuoksi tutkimusaihetta lähestyttiin monimetodisesti. Aineistoa kerättiin etnografisesti sekä ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijanuorten että heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden parissa. Hankkeen ainutlaatuisuutta korostaa se, että siinä hyödynnettiin etnografista aineistoa, jonka kerääminen nuorten parissa on aloitettu jo vuonna 2016 osana yhteistyössä Pelastakaa lapset –järjestön ja Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Hankkeet tutkijat: Veronika Honkasalo

Aloitusvuosi:
2018
Lopetusvuosi:
2020