Hyppää sisältöön

Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla

Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanke tuotti uutta, kansainvälistä ja poikkitieteellistä tietoa (mediatutkimus, sosiologia, nuorisotutkimus, kaupunkitutkimus) urbaaniin digitaaliseen elämään liittyvistä kuulumisista, kamppailuista ja kontrollista nuorten kaupunkielämän arjessa.

Tutkimus toteutettiin Helsingissä ja Pietarissa. 

1) Hanke tuotti uutta tietoa siitä, miten digitaaliset teknologiat ovat monin tavoin läsnä nuoren sukupolven urbaanissa elämässä, ja millaisia mahdollisuuksia (kuulumisen muotoja) ja rajoituksia (esim. kontrolli) ne tuovat nuorten elämään mediakaupungissa.

2) Hanke oli metodologisesti kokeileva. Siinä sovellettiin vertailevaa urbaanietnografista otetta, joka ylittää paitsi erilaisia fyysisen kenttätyön maantieteellisiä (HKI, Pietari) ja paikallisia (metro), myös fyysisen ja virtuaalisen (internet) kenttätyön rajoja.

3) Hanke oli osallistava ja sen pyrkimyksenä oli vahvistaa avoimutta ja läpinäkyvyyttä mediakaupungissa sekä sukupolvien välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa ja ylittää digitaaliseen julkiseen elämään liittyviä kuiluja. Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen (hankkeen johtaja, Sumiala), Tampereen yliopiston YKY:n (Honkatukia, Svynarenko), Nuorisotutkimuseuran (Suurpää, Mulari) ja Pietarin National Research University High School of Economicsin ja Centre for Youth Studiesin (Omelchenko, Krupets) kanssa.

Hanke toi yhteen mediatutkimuksen, sosiologian, nuorisotutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen alat ymmärtääkseen diginuoruutta mediakaupungissa. Metodologisesti kokeileva hanke sovelsi vertailevaa urbaanietnografista otetta ja ylitti erilaisia fyysisen kenttätyön (kaupungit, metro) ja virtuaalisen (internet) kenttätyön rajoja. Hanke oli osallistava ja se tuotti uusia tapoja raportoida ja viestiä tutkimuksesta paitsi tieteen, myös taiteen ja populaarikulttuurin keinoin.

Hankkeen tutkijat: Heta Mulari, Arseniy Svynarenko

Aloitusvuosi:
2016
Lopetusvuosi:
2018