Hyppää sisältöön

Etsivän työn ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella ja arvioida etsivän nuorisotyön tavoitteita, kohderyhmiä ja menetelmiä, työn moninaisia käytäntöjä ja verkostoja sekä työn ammatillisia vaatimuksia. Tutkimus auttaa paikantamaan, millaisen osaamisen varassa etsivää työtä tehdään ja millaisia tarpeita kentän toimijoilla on osaamisen vahvistamisen ja täydennyskoulutuksen kysymyksissä. Tutkimushanke osallistui HUMAKin etsivän nuorisotyön täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hankkeen tutkijat: Sos.dos., FT Anne Puuronen

Rahoitus OKM/Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Aloitusvuosi:
2012
Lopetusvuosi:
2013