Hyppää sisältöön

FACT for Minors. Fostering Alternative Care for Troubled minors

Viiden maan yhteisen EU -rahoitteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen keskiössä olivat lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret, jotka ovat samanaikaisesti sekä lastensuojelu- että mielenterveyspalvelujen piirissä, tai niiden tarpeessa, ja joilla on rikollista käyttäytymistä. Eri Euroopan maiden lastensuojelu- ja rikosoikeudelliset järjestelmät ovat erilaisia, samoin palvelu- ja laitosrakenteet. Mielenterveyspalvelujen saatavuuden on todettu olevan haasteellista useissa maissa, eivätkä laitoksiin sijoitettujen nuorten oikeudet heille kuuluviin palveluihin aina toteudu. Hankkeessa identifioitiin hyviä käytäntöjä ja jaettiin tietoa niistä Euroopan laajuisesti nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi ja nuorten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Suomen osatutkimus kohdistui koulukoteihin. Tutkimukseen osallistuivat Sairilan koulukoti ja Perhekuntoutuskeskus Lauste.

Tutkijat ja yhteistyö

Hankkeen kotimaisina yhteistyökumppanina toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta koordinoi CNCA ‐ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza Italiasta. Rahoitus: EU/JUST2015 action grants.

Hankkeen tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta johti tutkimuspäällikkö, FT Kaisa Vehkalahti ja tutkijana toimivat VTT Elina Pekkarinen ja VTM Noora Hästbacka.

Kansallinen ohjausryhmä:

Päivi Känkänen, THL (Puheenjohtaja)
Jussi Ketonen, Lausteen perhekuntoutuskeskus
Marko Manninen, THL
Tarja Pösö, Tampereen yliopisto
Matti Salminen, THL
Helena Vorma, Sosiaali- ja terveysministeriö
Miika Vuori, KELA

Hankkeen julkaisuja:

Handbook For Practitioners

Guidelines For The Strategic Implementation Of Processes Regarding Children With Psychological, Psychiatric Or Personality Disorders Hosted By Alternative Care Communities As A Consequence Of Penal Measures

Suomen osahankeraportti Hästbacka & Pekkarinen 2018.

Aloitusvuosi:
2016
Lopetusvuosi:
2018