Hyppää sisältöön

Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus – GENESO

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin sukupolvien välisiä neuvotteluja sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta nuorten monikulttuurisissa elinpiireissä: perheissä, lähiyhteisöissä, vertaissuhteissa ja suomalaisen yhteiskunnan instituutioissa. Neuvottelujen ja sosiaalisen kontrollin vaihtelevia tulkintoja ja ilmenemismuotoja selvitettiin kyselyiden, haastatteluiden ja dokumenttiaineiston avulla.

Projektin johtajana toimi oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Niemi Helsingin yliopistosta. Tutkimushankkeen sijoituspaikka oli Nuorisotutkimusseura ja sitä rahoitti Suomen Akatemia.

Hankkeen tutkijat: Veronika Honkasalo, Marja Peltola, Anu Isotalo, Antti Kivijärvi, Martta Myllylä

Suomenkieliset julkaisut hankkeesta

  • Isotalo, Anu (2017): Nuoriin kohdistuva seurustelusuhdeväkivalta poliisin rikosilmoitusaineistossa. Oikeus 46(4), 442–462.
  • Kivijärvi, Antti (2017): Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja sukupolvisten suhteiden suoja – vanhempien sosiaalisen kontrollin yhteyksiä rikekäyttäytymiseen ja uhrikokemusten päällekkäisyyteen. Oikeus 46 (2), 163–181.
  • Isotalo, Anu (2016): Rasismi kaupunkitilassa. Tilallinen valkoisuusnormi ja somalialaistaustaisten naisten vastarinta. Sukupuolentutkimus 29(4), 7–21.
  • Peltola, Marja (2016): Monikulttuuriset nuoret eivät seuraa stereotypioita seurustelusuhteissaan. Uutistamo 20.10.2016.
  • Peltola, Marja (2016): Ohjaajan väkivaltainen käyttäytyminen liikuntaharrastuksissa: sukupuolen ja maahanmuuttotaustan merkitys lapsiuhritutkimuksen valossa. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.): Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 23–45.
Aloitusvuosi:
2012
Lopetusvuosi:
2016