Hyppää sisältöön

GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila, valta ja kulttuuri vuonna 2011

Vuonna 2011 nähtiin uudenlaisten yhteiskunnallisten liikehdintöjen syntyä. Liikehdintä oli laajuudeltaan poikkikansallista mutta erityisen intensiivistä Välimeren alueella, yhtenä pääkatalysaattorina uudet sukupolvet ja urbaani keskiluokka. GENIND-tutkimushanke (Indignant Generation) selvitti liikehdintöjen luonnetta, syitä ja vetoa. Vertailukohtana oli Espanjan tapaus, jota verrataan neljän Välimeren maan (Portugali, Italia, Kreikka, Egypti) mobilisaatioihin sekä muihin alueisiin, joissa liikehdintää esiintyi (Englanti, Yhdysvallat, Chile, Brasilia) keskittyen nuoriin sukupolviin. Hankkeen päätavoitteena oli vertailla erityisesti teoreettis-käsitteellisellä tasolla liikehdintöjen yhteneväisyyksiä ja eroja, innovatiivisia ulottuvuuksia, jatkumoita aiempiin liikkeisiin sekä paikallista ja globaalia vaikutusta nuoriin ja yhteiskuntaan.

Hanketta koordinoi Lleidan yliopisto (IP: Carles Feixa) ja siihen osallistui tutkijoita seuraavilta alueilta: Katalonia, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Belgia, Suomi, Yhdysvallat, Chile ja Brasilia. Hanketta rahoitti Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö.

Hankkeen tutkijat: Sofia Laine

Aloitusvuosi:
2013
Lopetusvuosi:
2015