Hyppää sisältöön

Yhteisöllisiä näkökulmia työrauhan säröihin koulussa

Hankkeessa tarkasteltiin kasvatusalan ammattilaisten usein hankalaksi kokemaa ilmiötä, häiriötä, uudesta näkökulmasta. Hanke täydentää vallitsevaa tarkastelua, jossa häiriö paikannetaan koulussa yksilöihin pikemminkin kuin ryhmädynamiikkaa, vertaissuhteisiin tai yhteiskunnallisiin erontekoihin. Kun koulussa puhutaan häiriöstä, puhutaan yleensä häiriökäytöksestä. Häiriökäytökseksi voikin määrittyä lähes mikä hyvänsä lapsen tai nuoren toiminta, joka häiritsee aikuista määrittelijää. Hanke problematisoi nykyisiä käsityksiä häiriöstä ja täydentää olemassa olevia näkökulmia.

Hanke raportoitiin toimitettuna teoksena, jonka läpileikkaavana ajatuksena on osoittaa, että häiriö on oppimisen lähde eikä asia, josta tulee päästä eroon mahdollisimman pikaisesti. Hankkeessa läpileikkaavana näkökulmana on, että häiriön ei ajatella sijaitsevan yksilöissä vaan heidän välillään, suhteissa, kohtaamisissa, yhteisöllisissä tunteissa ja yhteiskunnan rakenteissa.

Hankkeen julkaisu

Häiriö toeksen etukansi.

Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa (toim. Maija Lanas & Tomi Kiilakoski) ilmestyi Vastapainon kustantamana lokakuussa 2022.

Lue myös Vastapainon julkaisutiedote (9.11.2022): Uutuuskirja ”Häiriö” on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston (professori Maija Lanas) kanssa.

Aloitusvuosi:
2019
Lopetusvuosi:
2022