Hyppää sisältöön

Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen ja Mukana-ohjelman vaikuttavuus

Mukana-ohjelma oli Helsingin kaupungin eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke vuosille 2017–2021. Osana ohjelmaa Nuorisotutkimusverkosto toteutti laajaan rekisteriaineistoon perustuvan tutkimuksen, jossa selvitettiin syrjäytymisen lähtötilannetta Helsingissä ennen kaupunkistrategiahankkeen toimenpiteiden toteutusta. Tutkimuksessa luotiin malli Mukana-ohjelman vaikuttavuuden mittaamiseen.

Hankkeen tutkija: Mikko Salasuo

Hankkeen rahoitus: Helsingin kaupunki, Mukana-ohjelma.

Aloitusvuosi:
2020
Lopetusvuosi:
2020