Hyppää sisältöön

Höntsäillään

Muistitietokeräys omaehtoisista liikunnallisista leikeistä ja peleistä. Kyselyllä pyrittiin selvittämään ja kartoittamaan suomalaista höntsäilykulttuuria, sen historiaa ja monimuotoisuutta. Muun muassa seuraavin kysymyksin muistelijoita viritettiin teeman ääreen:

Miten sinä määrittelet höntsäilyn ja mitä kaikkea siihen kuuluu pelailun lisäksi?

Oletko lapsuudessasi osallistunut esimerkiksi pihapeleihin tai organisoituihin pienpeleihin?

Keksittekö omia pelejä ja sääntöjä?

Miten nimesitte itse keksityt pelit?

Keruun järjesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhteistyössä Helsingin yliopiston dosentti Timo Kopomaan ja Nuorisotutkimusseuran Mikko Salasuon kanssa.