Hyppää sisältöön

Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa

Hanke oli jatkoa Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun Apina pulpetissa -teoksen päättöluvun sisältämään käytäntöehdotukseen ”(l)uokanopettaja yläkouluun”. Hanke sisälsi käytännöllisen (konsultoiva) ja tutkimuksellisen osion. Molempien tiedonintressien fokuksessa oli koulukulttuurin kehittäminen yhteisöllisempään suuntaan sekä opettajien ryhmäpedagogisten valmiuksien trimmaaminen niin kuin koulunyhteisön toimijat sen itse näkevät mahdolliseksi.

Hankkeessa tuotettiin tiheitä kuvauksia nuorisoryhmien merkityksestä ja konkreettisesta paikasta pedagogiassa ja nuorisotyön kehittämistyössä. Näkökulma sisälsi erityisen sukupolvierittelyn: millaisen pedagogisen haasteen ja mahdollisuuksien vuon tarjoaa digitaalisiin käyttöliittymiin kasvanut lasten ja nuorten polvi, ja mitä ryhmäpedagoginen sensitiivisyys tarkoittaa tässä ajassa peruskouluaan käyville oppilaille lapsina ja nuorina. Kenttätyö sisälsi havainnointia, osallistumista, interventioita ja haastatteluja.

Hankkeen tutkijat: Tommi Hoikkala

Aloitusvuosi:
2014
Lopetusvuosi:
2016