Hyppää sisältöön

Kiusaamisen katkaisu koulun sosiaalisissa verkostoissa – Tutkimus K-0 -toimintamallin jalkauttamisesta pilottialuille

Kiusaamisen katkaisu koulun sosiaalisissa verkostoissa -tutkimuksessa tarkasteltiin Aseman Lapset ry:n K-0 -kiusaamisen puuttuvan työn jalkauttamista koulujen sosiaalisiin verkostoihin ja ammattilaisten käytäntöihin. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa toimivista tavoista puuttua koulukiusaamiseen sekä arvioida hyvien käytäntöjen jalkauttamisen onnistumisia ja haasteita.

Tutkimuksessa seurattiin K-0 -hankkeen käynnistämää kehittämistyötä ja tarkasteltiin eri toimijoiden kokemuksia kiusaamiseen puuttuvista käytännöistä. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana yhteistyössä Aseman Lapset ry:n työntekijöiden kanssa. Tutkimusote oli toimintatutkimuksellinen ja tutkimusasetelma tarkentui paikallisen kehittämistyön edetessä.

Tutkimushanke on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle tutkimushankkeelle, jossa tarkasteltiin K-0 -toiminnan käynnistämistä Helsingin alueella tapaus- ja toimintatutkimuksen menetelmin. Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen -raportissa kuvattiin, millaiset tekijät johtavat koulukiusaamistapausten kärjistymiseen ja millaiset käytännöt ohjaavat kiusaamiseen puuttumista sekä mitkä tekijät vaikeuttavat kiusaamistilanteiden pysäyttämistä. Kehittämistarpeita tunnistettiin nuorten kokemusten kuulemisessa (1), luottamuksen rakentamisessa koulun, nuorten ja perheiden välillä (2) sekä kiusaamiseen puuttuvien interventioiden koordinoinnissa (3).

Tutkimuksen johtaja: Elina Pekkarinen

Hankkeen tutkijat: Noora Hästbacka

Tutkimuksen rahoitus: Aseman Lapset ry

Aloitusvuosi:
2018
Lopetusvuosi:
2019