Hyppää sisältöön

Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja harrastustoiminnassa

Pelastakaa Lapset ry käynnisti vuonna 2017 Lastenlinnan säätiön rahoittaman hankkeen, jossa retkitoiminnan ja yhteisöllisen harrastustoiminnan avulla tuetaan lastenkodeissa asuvien lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä edistetään hoitavan yhteisön rakentumista. Nuorisotutkimusverkosto toteutti hankkeen puitteissa tutkimuksen, jossa arvioitiin, millaisia vaikutuksia retki- ja harrastustoiminnalla oli lasten, nuorten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen kohtaamisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden ulottuvuuksilla. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti lasten ja nuorten omat kokemukset toiminnan merkityksistä, mutta myös henkilöstön kokemuksia tutkittiin. Tutkimus oli luonteeltaan toimintatutkimuksellinen. Hankkeen puitteissa luotiin menetelmästä konkreettinen toimintamalli, joka on sovellettavissa Pelastakaa Lasten vastaavissa toiminnoissa ja joka hyödyttää myös muita vastaavia palveluita tarjoavia yhteisöjä.

Hankkeen tutkijat: VTT Elina Pekkarinen, VTM Jenni Lahtinen (os. Moisio)

Tilaus / rahoitus: Pelastakaa Lapset ry.

Hankkeen julkaisut:

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 203, verkkojulkaisuja 131.

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2018