Hyppää sisältöön

Koulukiusaamisen moniulotteisuus nuorisotyön ja -tutkimuksen kohteena – kokemuksia kiusaamisesta ja sen ehkäisystä

Nuorisotutkimusverkosto toteutti tutkimuksen Aseman Lapset ry:n vuosina 2017–2018 käynnissä olleesta koulukiusaamiseen puuttuvasta hankkeesta (K-0). Aseman Lapset ry:n hankkeessa kehitettiin työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn ja selvittämiseen moniammatillisin keinoin tilanteissa, joiden seurauksena on tehty rikosilmoitus tai muu virka-apupyyntö poliisille.

Tutkimuksen tarkoituksena oli edistää K-0 -hankkeen käytäntöjen kehittämistä tuottamalla tietoa kiusaamisen ilmiöstä ja siihen puuttumisesta koulun sosiaalisessa toimintaympäristössä.

Tutkimus toteutettiin toiminta- ja tapaustutkimuksen menetelmiä soveltaen. Tutkimukseen valittiin lähempään tarkasteluun kaksi K-0 -hankkeen työn kohteeksi tullutta kiusaamistapausta, joiden kautta tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin. Tutkimus perustui kentällä kerättyyn haastattelu- ja havainnointiaineistoon. Tutkimuksessa tehtiin näkyväksi kiusaamistapauksia, tapahtumien taustoja ja niiden selvittämistä sekä kiusaamiseen puuttumisen kehittämistä eri osapuolten näkökulmista.

Tutkimusraportti Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen julkaistiin 4.4.2018.

Hankkeen tutkijat: VTT tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen, VTM Noora Hästbacka

Tilaus / rahoitus: Aseman Lapset ry

Hankkeen julkaisut

Hästbacka, Noora (2018) Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2019