Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten palvelukokemukset -tutkimuskatsaus

Hankkeessa tuotettiin kokonaiskuva lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksesta. Katsaus keskittyi 2000-luvulla julkaistuihin lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin niin sosiaali- ja terveysalan kuin varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan palveluiden alalta. Analyysiin koottiin näiden selvitysten keskeiset tulokset ja suositukset yhteen, sekä samalla kartoitettiin tiedon runsautta ja mahdollisia aukkoja. Tulokset ja suositukset luovutettiin SOTE- ja LAPE-kärkihankkeiden kehittämistyöhön. Samalla kartoitus palvelee laajasti niin tutkijoita kuin käytännön toimijoi­ta.

Hankkeen tutkijat: Elina Pekkarinen, Marja Peltola, Jenni Lahtinen (os. Moisio)

Rahoitus: STM/ Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.

Hankkeen julkaisut

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. 

Aloitusvuosi:
2016
Lopetusvuosi:
2017