Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa – elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä ja marginaaleissa

Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeeseen kiinnittyvässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin laadullisin menetelmin koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden marginaaleissa elävien sekä maahan muuttaneiden nuorten elämänkulkuja. Hankkeen tieteellisenä tavoitteena oli muodostaa makrotason numerotietoa ja mikrotason kokemustietoa täydentävää ryhmätason tietoa maahanmuuttajataustaisten nuorten marginalisaatiosta. Hankkeen nuorisopoliittisena tavoitteena oli tehdä näkyväksi nuorten elämänkulkuun liittyviä tekijöitä ja sosiaalityöllisiä käytäntöjä, jotka edistävät nuorten kiinnittymistä koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoille.

Hankkeen tutkijat: Antti Kivijärvi

Rahoitus: Suomen Pakolaisapu (RAY).

Aloitusvuosi:
2012
Lopetusvuosi:
2015