Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla – Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi vuosilta

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti avustuksia kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla osana Kehittämisohjelmaa maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla (2011-2015). Tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Avustuksia voitiin myöntää maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitettuun toimintaan.

Kehittämisohjelmaan kiinteästi liittyvän seurannan ja arvioinnin tavoitteena oli tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa ja syventää tietoa paikallisten kehittämishankkeiden lähtökohdista, tavoitteista ja toteutuksesta.

Tutkimushanketta rahoitti ja siitä vastaa LIKES-tutkimuskeskus, mutta hankkeen toinen tutkija Sanna Pasasen oli työskennellyt osana Nuorisotutkimusverkoston tutkijayhteisöä kesään 2016 asti, mikä loi hyvän pohjan monitieteelliselle tutkimukselle ja yhteistyölle Nuorisotutkimusverkoston ja LIKES-tutkimuskeskuksen välillä.

Hankkeen tutkijat
VTM Sanna Pasanen (LIKES-tutkimuskeskus)
LITM Hanna-Mari Maijala (LIKES-tutkimuskeskus)

Aloitusvuosi:
2011
Lopetusvuosi:
2015