Hyppää sisältöön

Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena oli edistää mediakasvatusta tietopohjan kartoituksen ja sen pohjalta tehtävän tutkimuksellisen kehittämissuunnitelman turvin. Hankkeessa tehtiin kriittinen sisällöllinen kartoitus kotimaisesta eri instituutioiden tuottamasta mediatutkimuksesta mukaan lukien lapsiin kohdistuva mediapedagoginen tutkimus. Hankkeessa keskityttiin erityisesti 0–12-vuotiaita lapsia koskevaan tutkimukseen, mutta mukaan otettiin soveltuvin osin myös vanhempia oppivelvollisuusikäisiä nuoria koskeva tutkimus. Kartoituksen avulla edistetään tutkimustulosten käyttöä ja tehtiin suunnitelma tulevaisuuden tutkimustarpeista. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tiedon tuottajien ja käyttäjien kanssa.

Hankkeen tutkijat: TaM Fanny Vilmilä

Rahoitus: OKM/ kulttuuriyksikkö

Aloitusvuosi:
2014
Lopetusvuosi:
2014