Hyppää sisältöön

Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke käynnistyi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloitteesta ja sitä hallinnoi Allianssi ry. Hankkeen osatoteuttajia olivat Nuorisotutkimusverkoston lisäksi Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon kaupungit, joissa kehitettiin monialaisten verkostojen ja ryhmien toimintaa kehittävän tutkimuksen viitoittamaan suuntaan. Tulokset ovat tiivistettävissä kolmeksi laatukriteeriksi: monialaisten työskentelyn pohjana olevan tietopohjan moniäänisyys, työskentelyn kytkökset päätöksentekoon sekä verkoston ja ryhmien toiminnan tavoitteellisuus. Hankkeen julkaisun valmistumisen yhteydessä järjestettiin laaja-alainen kehittämisseminaari monialaisille toimijoille. Osa-aikaisen hankkeen tutkijana toimi vuosina 2012-2013 FT Anu Gretschel ja vuonna 2011 VTT Mirja Määttä. Rahoitus: ESR.

Aloitusvuosi:
2011
Lopetusvuosi:
2013