Hyppää sisältöön

Monitoimitalo nuorten toimintaympäristönä

Hankkeessa tarkasteltiin monitoimitaloa nuorten osallisuuden ja tilakokemuksen sekä ylisukupolvisen toimintakulttuurin näkökulmasta. Monitoimitalo on esimerkki tilaratkaisusta, jossa pyritään sekä lisäämään julkisten tilojen käyttöastetta että rakentamaan uusia kunnallisia moniammatillisia käytännön työverkostoja. Nuorisotyön, koulun ja kulttuurialan yhteistyö rakentaa nuorille palveluita samoissa tiloissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten haastatteluihin perustuen, millä tavalla nuoret monitoimitalon kokevat sekä millaista osallisuutta heidän on mahdollista saavuttaa. Hanke tuotti perustietoa monitoimitalojen toiminnasta nuorten näkökulmasta sekä syvensi tietoa nuorten osallistumisesta ja osallisuudesta koulun ja nuorisotyön parissa.

Tutkimuksessa rakennettiin pitkittäisasetelmaa, sillä vuonna 2015 kerättävä aineisto rakentuu aiempina vuosina tehtyjen henkilökunnan haastattelujen ja nuorten ryhmähaastattelujen varaan. Näin tutkimuksessa oli mahdollista seurata toimintakulttuurin kehittymistä sekä nuorten tarpeiden muuntumista ja niihin vastaamista palveluntuotannossa. Tutkivaan kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä monitoimitalon henkilökunnan kanssa.

Hankkeen tutkijat: Tomi Kiilakoski

Rahoitus: OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2015