Hyppää sisältöön

Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä

Nuoret taiteen tekijöinä -hankkeessa tutkittiin laaja-alaisesti sitä, millaisia muotoja, merkityksiä ja tehtäviä taiteellinen toiminta sai nuorten erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimuksen tavoitteina oli ymmärtää taiteen tekemisen näkökulmasta nuorten käsityksiä ja kokemuksia oman identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisesta, arvioida Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta nuorten elämässä sekä kehittää ideoita ja käytäntöjä kulttuuri- ja nuorisopoliittisen suunnittelun tueksi. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisusarjassa.

Aloitusvuosi:
2008
Lopetusvuosi:
2011